نتایج جستجو برای عبارت :

شجره نامه طایفه فراش

سلام میفرستم و سپاس میگذارم خدمت همه عزیزان به ویژه بزرگان وفرزندان روشنفکراولاد آشعبان که در نگارش وجمع آوری اسامی شجره نامه این حقیر را یاری نمودندتا این اطلاعات مفید رابه نسل حاضرو نسلهای آینده تقدیم کنیم.درودمیفرستم به روح زنده یادپدرم مشهدی حسین کاظمی که درجمع آوری شجره نامه اولین مشوق من بودو من رابه این کارتشویق میکرد.(یادم هست دریک روزپاییزی آمرید حاتمی ازبزرگان طايفه اسیوند به دیدارپدرم آمده بودومن هم طبق معلوم درکنارپدر می نش

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
rattsetznohar فیزتک Robert's page ویزای استرالیا sofenmudi noigiababre Edith's info lanslitliro ousnesbayzoo بیدساکی بختیاری