نتایج جستجو برای عبارت :

سیکیم آغزون

شعر حیدر بابا از استاد شهریار به همراهترجمه فارسیحیدر بابا سلام سلام بر حیدر بابا حیدرباباایلدیریملار شاخانداحیدر باباوقتی صائقه ها غرش می کنندسللر،سولار شاقیلدیوب آخانداوقتیسیلاب و آبها با ترنم جاری می شوندقیزلاراونا صف باغلیوب باخاندادختران دریک ردیف ایستاده و به آن تماشا می کنندسلاماولسون شوکتوزه، ایلوزهدرود برعظمت و بزرگی تان- درود بر مردم تانمنیمدهبیر آدیم گلسین دیلوزهنام من همبر زبانتان بیاید(مرا نیز یاد کنید(***حیدرباب

آخرین جستجو ها

haedimagu miepinmortri سار agacugen Douglas's blog انجام پروژه های برنامه نویسی درد1 Julie's memory sianonapho وب سایت آموزشی و پژوهشی مهندس امیرخانلو