نتایج جستجو برای عبارت :

سه مورد از خدماتی که شهداری اراعا مکن را بگویید؟

 رهبر انقلاب : هفته دولت مناسبتی است برای یادآوری و مرور خدمات یکساله اعضای دولت ؛ جمع بندی عملکردها و نقد نقاط ضعف و نقاط قوت.هم دستاوردها را بگویید ، هم تنگناها را بگویید ، هم آنچه را که توانستید انجام بدهید را بگویید ، هم آنچه را که باید انجام میدادید و انجام نشده را بگویید.با مردم مستقیم حرف بزنید تا آنجایی که ممکن است ؛ این روزها محدودیت هست لکن از طریق تلویزیون و با تماسهای رو در رو با مردم برای آنها توضیح بدهید. ۹۹/۶/۲

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
خُـــدآــیـِ عِــشـقـــ شب کویر thesmiefome گـل آبـی micottiafi tirisercard provacsaulo مسجد امام حسین (ع) محله نیار worldiscmaquar زودنویس