نتایج جستجو برای عبارت :

سه قوم بزرگ آریایی؟

انسانهای پیرامون آنها را نابود یا از زمینها اخراج کند و زمینهای آنها را در اختیار اینها قرار دهد. بخشی دیگر از این جماعات برای همین هدف به اهور متوسل شده از او یاری طلبیدند که در برابر دشمنان پیروزشان گرداند و دشمنان را از آنها دور یا نابود کند.در نتیجه ستیزه ها و درگیریها جماعات آریایی به گونه ئی ستیزه و درگیری میان پرستندگان دو خدای بزرگ آریایی بود که این حامی یک گروه و آن حامی گروه دیگر پنداشته می شد. آنها که از دیو یاری می خواستند با

آخرین جستجو ها

سرزمین دخترونه isuaddutan asincritaf پنجره ای به سوی دنیای ارتباطات تاسیسات مکانیکی مجسمه رزین|فروش عمده مجسمه پلی استر|تولید مجسمه دانلود پروژه و مطالب اموزشی بهائیت شناسی پرچم اسلام شهدای گمنام روستای دولت آباد