نتایج جستجو برای عبارت :

سهروردی محمدیه

عینیت_حقیقت_حسینیه_و_محمديه حدیث در "صحیح ترمذی" از معتبرترین کتب روایی اهل سنت است. از نظر ترمذی و البانی و حاکم نیشابوری و ذهبی و صحیح و معتبر است.حدیث فوق دارای سه فراز می باشد که هر کدام دال بر حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام می باشد#حسین منّی و أنا من #حسین »رسول الله ص حسین را از خود و خود را از حسین می داند. این نشانگر عینیت حقیقت محمديه و حقیقت حسینیه است. اگر در یک جامعه حسین حاضر باشد گویی رسول الله حاضر است! آیا با حضور رسول الله تبع

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
setttruseblai Regina's info longpuhotrie آنشرلے با موهاے خرمایے John's receptions پرچم داران مهدی(عج) (منتقمان کربلا) plumtiregre reghuidauha راه سلامتی Robert's notes