نتایج جستجو برای عبارت :

سر ارادت ما

کهن شود همه کس را به روزگار ارادت       مگر مرا که همان عشق اولست و زیادتگرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت           کجا روم که نمیرم بر آستان عبادتمرا به روز قیامت مگر حساب نباشد        که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادتشنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان           تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادتگرم به گوشه چشمی شکسته وار ببینی           فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادتبیایمت که ببینم کدام زهره و

آخرین جستجو ها

Doris's memory طزنجســــــــــــرا راهنمای گام به گام ثبت شرکت skinakpewell raturipci تجارت واردات صادرات | تبلیغات و بازاریابی اینترنتی starriksfastnut هر چیزی aboozar jafarzadeh شهیدان مسلم و مسعود بهروز