نتایج جستجو برای عبارت :

ساختن خویشتن

به دام زلف تو دل مبتلای خويشتن استبکش به غمزه که اینش سزای خويشتن استگرت ز دست برآید مراد خاطر مابه دست باش که خیری به جای خويشتن استبه جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمعشبان تیره مرادم فنای خويشتن استچو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبلمکن که آن گل خندان برای خويشتن استبه مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاجکه نافه هاش ز بند قبای خويشتن استمرو به خانه ارباب بی مروت دهرکه گنج عافیتت در سرای خويشتن استبسوخت حافظ و در شرط عشقبازی اوهنوز بر سر عهد و وفای

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
فروشگاه اینترنتی ایرانیان thesmiefome مهندسی شیمی ماهنامه تخصصی صنایع چاپ و تبلیغات مهندسی پلیمر(polymer engineering) Freddie's memory فقط برای تو ... velphiteni Valerie's info idoxelpee