نتایج جستجو برای عبارت :

زرتشت به پیروان سفارش میکرد که به منظور یاری اهورامزدا چه نکاتی را سرمشق زندگی خود قرار دهند

نشان فروهر چیست؟چهر ی یک پیرمردقرار دادن چهره یک پیرمرد سالخورده در این نگاره اشاره به شخص نیکوکار و یکتا پرستی دارد که رفتار و ظاهر مرتب و پسندیده اش سرمشق و الگوی دیگر مردمان بوده است و دیگران تجربیات وی را ارج می نهادند. بنابراین قرار دادن چهره ی یک پیرمرد به عنوان سر نگاره نشان از خرد و تجربه ی پیرمرد دارد.دست راست پیرمرددست راست نگاره به سوی آسمان دراز شده است که اشاره به ستایش و پرستش "دادار هستی اورمزد" خدای واحد ایرانیان دارد، که زرتش

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بیسکوئیت ایرانی سفارشات pridcontcanhei ♡ گذرگاه عشق ♡ facsubsterfbild بدنسازی grounworkwitspods masentaiwon kettireewan lingua italiana(ایتالیایی)