نتایج جستجو برای عبارت :

ریمیدیجی سایه بگو در گوشم بگو چی دوست داری بپوشم

امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم منزیباترین جامه هایم را بپوشم منبا شوق رویت باغچه هامونو صفا دادمامشب تا می شد گل توی گلدونها جا دادمبعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا تو می آییبعد از جداییها آن بی وفاییهافردا تو میآییاز خونه ما ناامیدیها سفر کردهگویا دعاهای من خسته اثر کردهمن روز و شب را می شمارم تا رسد فرداآن لحظه خوب در آغوشت کشیدنهاامشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم منزیباترین جامه هایم را بپوشم منبا شوق رویت باغچه هامونو صفا دادمامشب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
darkrutpkoquan وبلاگ سفیر تاریخ مطالب مفید و متنوع آسمان خدا پیش بینی جدیدترین ساعت مچی ها getanounsand یاران خراسانی دکتر محمد باقر قالیباف سوکت خودرو fanttamana