نتایج جستجو برای عبارت :

ریشه واژه مجانی

واژه ایرانی مگانی=رایگان (مگ=بخشش+آن+ی) که عرب آنرامجاني مینویسد از ريشه اوستایی maga- به معنای عطا offering به دست آمده که با واژه ودایی magham به معنای هدیه gift و واژه سنسکریت मघ magha به معنای انعام  bountyهمريشه است.

آخرین جستجو ها

داستان زندگی Patricia's game Janice's collection leconspospei شاه کمان chancessplacec Jessie's style roavirantle آل موزیک | دانلود آهنگ های جدید آکادمی کی پاپ