نتایج جستجو برای عبارت :

رومئو ژولیت

خب خب خب قسمت بعد 15we were both young when I first saw youوقتی اولین بار دیدمت خیلی جوان بودیمI close my eyesAnd the flashback startsچشامو می بندم و به یاد اون روزا می افتمI'm standing thereOn a balcony in summer airمن اونجا رو بالکن وایستادم در حالی که باد تابستونی میوزهSee the lightsنورها رو می بینمSee the party the ball gownsSee you make your way through the crowdمیبینمت که داری به طرف جمعیت میریAnd say helloو بهشون سلام می کنیLittle did i knowکمی فهمیدم کهThat you were Romeo you were throwing pebblesکه تو مثل رومئو بودی و سنگ پرت می کردیAnd my daddy said stay away from

آخرین جستجو ها

Mechanical Engineering of Tabriz University mhbobc60 دانلود آهنگ جدید مربیان پینگ پنگ تنیس روی میز تهران ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت برند فارسی Elisabeth's receptions مهندسی بهداشت محیط یزد گلچین مطالب وب گیربکس و دیفرانسیل مسعود Iran links | لینکهای پر بازدید اینترنتی