نتایج جستجو برای عبارت :

روده گوسفندی

هنگامی که بحث هضم پیش می آید، خوابیدن به سمت چپ ممکن است به دلیل اتفاق ساده گرانش، بهتر باشد. به طور خاص، دراز کشیدن به سمت چپ اجازه می دهد که مواد زائد به راحتی از روده بزرگ به راست روده (به این معنی که شما امکان حرکت روده ای بیشتری به نسبت بیداری دارید) حرکت کند. خوابیدن به سمت چپ، اجازه می دهد تا معده و پانکراس به طور طبیعی معلق باشند (معده ما در سمت چپ بدن است)، که می تواند پخش آنزیم های پانکراس و سایر فرایندهای گوارش را حفظ کند.

آخرین جستجو ها

دست نوشته های سین.الف ادبیات فارسی رضوی - متوسطه ی اول - خراسان رضوی شهرستان کاشمر همه آدمهای زندگی من micolmechec dustpovitou پژوهشکده مجازی طراحی صنعتی ایران tibimenra دل نوشته های یک ظهر تابستانی blowoupquami فرزانگانیا