نتایج جستجو برای عبارت :

رهایی مسافر حسن امینی

جلسه سوم از دور سوم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره ۶۰ خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن بادستورجلسه نقش سی دی ها و نوشتن در آموزش_تولد یکسال رهايي مسافر محمد درتاریخ 98/9/14 راس ساعت ۱۷ آغاز بکار کرد.
جلسه سیزدهم از دور دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه با استادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا و نگهبانی مسافر شمس الدین و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری و جشن یکسال رهايي مسافر محمد در تاریخ 98/08/16 راس ساعت 17 آغاز به کار کرد.
اولین جلسه از دوره هفدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران نمایندگی آزادی ویره با استادی ایجنت محترم مسافر امیر خرمشاهی و نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر داود با دستور جلسه《وظایف راهنما و رهجو》و تولد سومین سال رهايي مسافر علیرضا پنجشنبه 1 اسفند ماه  سال 1398ساعت 17: آغاز به کار کرد.
روز دوشنبه گذشته 1399/02/08 شاهد دستور قطع مصرف مواد و نیکوتین دونفر از مسافران نمایندگی دانیال به صورت ارتباط مجازی  توسط جناب مهندس دژاکام بنیان کنگره60 و ورود این عزیزان به سفر دوم بودیم.مسافر علی رهجوی کمک راهنمای مسافر عباس(رهايي مواد) و مسافر محمد رهجوی کمک راهنمای مسافر علی(رهايي نیکوتین)این رهايي را به جناب مهندس، راهنمای عزیزشان، همینطور ایجنت شعبه و تمامی خانواده بزرگ کنگره 60 تبریک و شاد باش عرض میکنیم.تا باد، چنین بادا.
ششمین جلسه از دوره ی دوم لژیون سردار شعبه لوئی پاستور با استادی آقای مجید اميني و نگهبانی مسافر آقای عبدالله و  و دبیری اینجانب مسافر سعید با دستور جلسه رمضان، معلم بخشش (قدر و تقدیر) در روز شنبه مورخ 99/03/10 آغاز بکار نمود.
اولین جلسه از دوره نوزدهم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با استادی مسافر میثم و نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه《 14مقاله 》و تولد اولین سال رهاييمسافر حیدر پنجشنبه در تاریخ 27 شهریور ماه سال 1399 ساعت 17: آغاز به کار نمود.
بنام قدرت مطلق الله رهايي مسافر مصطفی ورود مسافر مصطفی عزیز را به سفر دوم تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شیرینی این رهايي گوارای وجودتان. خداقوت خدمت استاد عزیز جناب آقای حیدری تا باد چنین باد. 
روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 مسافر مصطفی و مسافر مرتضی رهجویان راهنمای محترم مسافر حسین از دستان پر مهر آقای مهندس دژاکام گل رهايي از اعتیاد دریافت کردند. فرمان قطع مصرف هردو مسافر روز جمعه 25 بهمن ماه توسط آقای مهندس صادر شد.مسافر مصطفی با تخریب بیش از 20 سال متادون و قرص و مسافر مرتضی با تخریب بیش از 30 سال تریاک و شیشه وارد کنگره شدند و به روش D.S.T و با داروی O.T درمان شدند.
سیزدهمین جلسه از دوره نوزدهم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با استادی مسافر امین و نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر خیرالله با دستور جلسه چگونه از سایت کنگره 60 استفاده کنم؟ مقاله نویسی وتولد هفتمین سال رهايي کمک راهنمای محترم‌ مسافر روح الله  در تاریخ 13 شهریورماه 1399 ساعت 17:آغاز به کار نمود.
رهايي همسفر کبری ، همسفر زهرا و مسافر یوسف به همراه کمک راهنمایان محترمشان همسفر خانم المیرا  و مسافر آقای احمد روز دوشنبه ۹۹/۴/۱۶ در محل شعبه صائب تبریزی  بصورت مجازی انجام گردید. این رهايي را خدمت آقای مهندس و  ایجنت محترم عباس آقا و اسیستانت عزیز خانم لیلا و راهنمایان محترمشان تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
سیزدهمین جلسه ازدوره بیست ویکم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60نمایندگی رودکی شهرقدس با دستور جلسه نقش CDهاونوشتن انها در اموزش» و <<تولد سومین سال رهايي مسافر ناصر>>با استادی مسافر مهدی ,نگهبانی مسافر رسول و دبیری مسافر مجتبی ,پنجشنبه 14 آذرماه 1398 ساعت ۱۷ برگزار شد .
"به نام قدرت مطلق"روز شنبه مورخ 98/11/12 جشن تولد سومین سال رهايي مسافر منصور، رهجوی کمک راهنمای محترم، مسافر محمد را در نمایندگی حر، راس ساعت ۱۷ جشن می گیریم.تبریک فراوان به مسافر منصور و کمک راهنمای محترمشان
سومینجلسه از دور بیست‌ونهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی وحید ویژهمسافران با استادی کمک راهنما مسافر رمضان، نگهبانی مسافر مازیار و دبیری مسافرمحمد با دستور جلسه <<حرمت کنگره60>> پنجشنبه 12 تیرماه سال 1399 ساعت 17 آغاز به کارکرد. همچنینجشن تولد اولین سال رهايي مسافر علیرضا در ادامه این جلسه برگزار شد.
چهارمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره 60؛ شعبه ستارخان با استادی کمک راهنمای محترم علیرضا عیوضی، نگهبانی مسافر پوریا و دبیری مسافر میثم با دستور جلسه وادی  ششم و تاثیر آن روی من » و تولد یکسال رهايي مسافر محسن در روز شنبه 19 ام بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق اللهپنجمین جلسه از دور پنجاه و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 به نمایندگی رباط کریم (ابن سینا) با نگهبانی مسافرهمت، استادی کمک راهنما مسافر حجت و دبیری مسافر اکبر، با دستور جلسه عدالت، آیا همه افراد در کنگره 60 باهم برابرند؟ و اولین سال رهايي مسافر رضا روز سه شنبه هجدهم شهریور ماه 99 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
این جلسه ششمین جلسه از دور بیست وهشتم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره60 ویژه مسافران و همسفران نمایندگی ستارخان روزهای شنبه مورخ 99/07/05 به استادی کمک راهنمای محترم مسافر آرش،  نگهبانی مسافر آیدین و دبیری مسافر عباس با دستور جلسه وادی اول و تاثیر آن روی من و تولد یک سال رهايي مسافر محمدحسین راس ساعت 17:00 آغاز به کارکرد.
جلسه دوازدهم از دور سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن بادستورجلسه وظایف راهنما و رهجو_تولد یکسال رهايي کمک راهنمای محترم مسافر حمید در تاریخ 98/12/1 راس ساعت ۱۷ آغاز بکار کرد.
" به نام قدرت مطلق"روز شنبه مورخ 98/11/19 جشن تولد سه سال رهايي مسافر محسن، رهجوی کمک راهنمای محترم مسافر سهیل کلاته را، رأس ساعت ۱۷ در نمایندگی حر جشن می‌گیریم.تبریک فراوان به کمک راهنمای محترم مسافر سهیل کلاته، مسافر محسن و تمام اعضاء نمایندگی حر
امروز شاهد رهايي مسافر میکائیل از لژیون پنجم به کمک راهنمایی آقای ناصر بودیم که موفق شدند گل رهايي خود را دریافت نمایند. به ایشان، راهنمای محترمشان و تمامی اعضای نمایندگی گیلان تبریک میگوییم
جلسه دوازدهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر احمدرضا، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه اول آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی» و دستور جلسه دوم اولین سال رهايي مسافر حسن» روز پنجشنبه 5 تیرماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.به ادامه مطلب مراجعه کنید.
چهارمین جلسه از دور بیست‌ونهمکارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی وحید ویژه مسافران با استادی کمکراهنما مسافر آقای محمود، نگهبانی مسافر آقای مازیار و دبیری مسافر آقای محمد با دستور جلسه <<تعطیلاتتابستانی>> پنجشنبه 19 تیرماه سال 1399 ساعت 17 آغاز به کارکرد. همچنین جشن تولداولین سال رهايي مسافر مهدی در ادامه این جلسه برگزار شد.
امروز شاهد رهايي مسافر حامد از لژیون پنجم به کمک راهنمایی آقای ناصر بودیم که با حضور در پارک طالقانی موفق شدند گل رهايي خود را دریافت نمایند. به ایشان، راهنمای محترمشان و تمامی اعضای نمایندگی گیلان تبریک میگوییم
تبررریک تبرررریک تبررررررریکتبریک میگم خدمت خانوم زهرا کمک راهنمای خوب و عالی قدره لژیونمون و همچنین تبریک ویژه به آقای مهندس دژاکام و همینطور کلیه اعضای شعبه شیخ بهایی ک در این راستا کمک کردندو تبررریک آخر به مسافر و همسفر عزیز و کمک راهنمای خوب مسافر که در این راهه سخت و دشوار،راه رو برای مسافرعزیزمون هموار ساختند.#رهايي#شعبه شیخ بهایی#کنگره 60 چهارشنبه 13 شهریور 98
گفت ‌و گو با مرزبان محترم شعبه بهشهر مسافر کاظم لطفاً خودتان را به رسم کنگره معرفی کنید؟سلام دوستان کاظم هستم یک مسافر ، تخریب بیش از 25 سال ، آنتی ایکس مصرفی متادون و تریاک، روش درمان DST داروی درمان شربتot  ماه 13و 9 روز به استادی ایجنت محترم شعبه بهشهر آقای مهدی سفر کردم ، رهايي 22 ماه و 15 روز . یک سفر سیگار هم داشتم با کمک راهنمای محترم اُستاد محمود عموزاد 11 ماه و 10 روز سفر کردم رهايي ماه و 15 روز ، رشته ورزشی والیبال    
به علت شیوع ویروس کرونا رهايي های این هفته از طریق فضای مجازی برگزار شد.روز دوشنبه 99/04/16 مسافر یوسف رهجوی کمک راهنمای محترم احمد آقا همچنین مسافر شهاب و مسافر حمید رهجوهای کمک راهنمای محترم آقا حجت رهايي خودشان را از طریق فضای مجازی دریافت کردند و وارد سفر دوم شدند.آرزوی موفقیت می کنم برای این عزیزان 
این جلسه نهمین جلسه از دور سی و یکم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره60 نمایندگی ستارخان روزهای دوشنبه مورخ 99/06/24 به استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد بهرام زاده،  نگهبانی مسافر مرتضی و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه  کتاب 14 مقاله و تولد یکسال رهايي مسافر غلام رضا راس ساعت 17:00 آغاز به کارکرد.
" به نام قدرت مطلق"روز شنبه مورخ 98/09/02 جشن تولد یک سال رهايي مرزبان عزیز مسافر سعید سخی، رهجوی کمک راهنمای محترم آقای مهدی کنعانی را در نمایندگی حر، رأس ساعت ۱۷ جشن می‌گیریم.تبریک فراوان به کمک راهنمای محترم و مسافر سعید، از طرف وبلاگ نویسان نمایندگی حر
"به نام خالق عشق و دوستی"روز پنجشنبه مورخ 1398/11/17 در جمعی آکنده از عشق و انرژی،اولین سال رهايي همسفر مولود و مسافر محترمشان را جشن گرفتیم.ارزوی توفیق،سعادت و سلامت برای این مسافر و همسفر عزیز
رهايي مسافر عیسی از لژیون سوم به کمک راهنمایی آقای ارسلان به ایشان راهنمای محترمشان و تمامی اعضای نمایندگی گیلان تبریک میگوییم با آرزوی بهترینها برای ایشان رهايي‌های مستدام برای کمک راهنمای محترم آقای ارسلان
رهايي از بند نیکوتین شعبه ابن سینا در روز چهارشنبه، ۳۰ مهر 1399 در شعبه آکادمی و گل گرفتن از دستان جناب مهندس دژاکام. از طرف تمام همسفران، مسافران، مرزبانان، ایجنت و اسیستانت خدمت مسافر نیکوتین خانم سمیرا و راهنمای محترماشان خانم  جلالی تبریک عرض مینماییم.

آخرین جستجو ها

سایت تخصصی علوم ورزشی و هنرهای رزمی aircagresetes Rebecca's collection کارگزینی اشعار شب یلدا یار دبستانی شن سا کنترلرهای سی ان سی ninsbubbrenes آشتی ملل IGUKNA