نتایج جستجو برای عبارت :

رابطه يادگيري معركه گيري علي خدامي

شنبه 21 آبان 1390 رابطه یادگیری با معرکه گیری ( نق زدن _ حاشیه) +
رابطه یادگیری با معرکه‌گیری یک رابطه مع است. در یادگیری ما نیازمند آموزش و تفکر و تجربه هستیم تا بتوانیم  به دانایی برسیم؛ ولی در مسئله معرکه‌گیری، ما نیازمند این سه مقوله نیستیم و درواقع معرکه‌گیری، خود باعث می‌شود که آموزش نبینیم.
رابطه این دو باهم بدین شکل می‌باشد که؛ مانند دو راهاز هم مجزا بوده یکی به غرب و دیگری به شرق می‌رود و مبدأ و مقصد آن کاملاً متفاوتمی‌باشد. زمانی که در مسیر یادگیری هستیم معرکه‌گیری نمی‌کنیم و در اوقاتی که دروادی معرکه‌گیری باشیم نمی‌خواهیم و یا نمی‌توانیم یاد بگیریم و آموزش ببینیم. 
یادگیری و معرکه‌گیری باهم رابطه مع دارند معرکه‌گیر هیچ‌وقت نمی‌تواند آموزش بگیرد. در معرکه‌گیری آموزشی وجود ندارد. یادگیری تنها برای امتحان نیست. اصولاً زندگی خود یک یادگیری می‌باشد. فضای یادگیری بسیار وسیع است و اگر دقت نماییم می‌بینیم هرروز در حال یادگیری هستیم.
همسفر علی اصغر یکی از رهجویان کمک راهنمای محترم مهراد (لژیون دوازدهم)، در خصوص دستور جلسه هفتگی رابطه یادگیری و معرکه گیری مطلبی ارائه نمودند که به‌صورت دل نوشته تقدیم شما عزیزان می‌شود.
رابطه یادگیری و معرکه‌گیری. یکی ازدستور جلسات سالیانه در کنگره 60 رابطه یادگیری و معرکه‌گیری است که فوق‌العادهمهم و کاربردی است که همه مسافرها وهم سفرها این دستور جلسه را به‌خوبی حس کنند تااز آموزش‌های بروز کنگره دور نمانند.
جلسه نهم از دور چهل و هشتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن‌سینا به استادی همسفر زینب، نگهبانی همسفر مریم و دبیری همسفر زهرا، با دستور جلسه (رابطه یادگیری و معرکه گیری) روز دوشنبه ۳ آذر سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ آغاز به کارکرد. 
رابطه ی نوع اول: رابطه ای که درآن بیش از آنچه که به ما عشق می ورزند عشق می ورزیم. رابطه ی نوع دوم: رابطه ای که درآن بیش از آنچه عشق می ورزیم به ما عشق می ورزند. رابطه نوع سوم: رابطه ای که در آن عاشق توانایی های بالقوه همسرخود می باشیم. رابطه ی نوع چهارم: رابطه ای که درآن ماموریت نجات همسرمان را برعهده داریم. رابطه ی نوع پنجم: رابطه ای که درآن به (نامزد) یا همسر خود بعنوان یک الگو چشم دوخته ایم. رابطه ی نوع ششم: رابطه ای که درآن به دلایل ب
معمولاً ، نق زدن ها و وارد حاشیه شدن ها و معرکه گیری ها ، ابتدا در ذهن و تفکر ایجاد می شود ؛ از آنجایی که به هر چه فکر کنیم همان اتفاق هم برایمان می افتد ، در عمل نیز این مسئله نمود پیدا می کند و شخص عملا از مسیر خارج می شود و اگر ادامه پیدا کند ، ممکن است کاملاً شخص را از مسیر درمان خارج کند
جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه گیری"، در روز چهارشنبه هشتم آبان ماه سال 98 ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
روز سه‌شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ جلسه هشتم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 با استادی  مسافر حمید رضا ؛ نگهبانی مسافر رحیم و دبیری مسافر حمید  با دستور جلسه " رابطه یاد گیری و معرکه گیری " رأس ساعت ۱۷ شروع به کار نمود.قدر مسلم رابطه یادگیری و معرکه گیری که می توانیم برقرار کنیم این است که هر زمان از آموزش و خدمت فاصله بگیریم به سمت مسائلی از این دست از جمله معرکه گیری می رویم معرکه گیری و نق زدن و در حاشیه قرار گرفتن
معمولاً ، نق زدن ها و وارد حاشیه شدن ها و معرکه گیری ها ، ابتدا در ذهن و تفکر ایجاد می شود ؛ از آنجایی که به هر چه فکر کنیم همان اتفاق هم برایمان می افتد ، در عمل نیز این مسئله نمود پیدا می کند و شخص عملا از مسیر خارج می شود و اگر ادامه پیدا کند ، ممکن است کاملاً شخص را از مسیر درمان خارج کند
جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه گیری"، در روز چهارشنبه هشتم آبان ماه سال 98 ساعت 9:20 آغاز به کار کرد. فایل صوتی اضافه شد
جلسه سیزدهم از دور دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه با استادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا و نگهبانی مسافر شمس الدین و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری و جشن یکسال رهایی مسافر محمد در تاریخ 98/08/16 راس ساعت 17 آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق اللهرابطه یادگیری و معرکه گیری»
برای اینکه یادگیری را جایگزین معرکه گیری کنم تصمیم گرفتم در هر کاری بجای مقصر جلوه دادن مسافر، فرزندان و. اول فکر کنم و بدانم که هر مشکلی که در زندگی برایم پیش می آید برای .
پایان نامه بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتمدانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز سال تحصیلی 97-96، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکر
پایان نامه بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتمدانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز سال تحصیلی 97-96، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکر
پایان نامه بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتمدانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم شهرستان الیگودرز سال تحصیلی 97-96، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مشارکت در یادگیری در درس علوم با نوآوری و عملکر
 بنام قدرت مطلق الله پنجمین جلسه از دور پنجم کارگاه های آموزشی کنگره ۶۰ کارگاه خرم آباد ویژه مسافران و همسفران با استادی مسافر علی نگهبانی مسافر هوشنگ و دبیری مسافر سعید با دستور جلسه ( رابطه یادگیری و معرکه گیری) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ آغاز بکار کرد .
به نام قدرت مطلق اللهجلسه یازدهم، از دوره پانزدهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی میرداماد، ویژه همسفران ، روز دوشنبه 13/آبان/1398  با استادی همسفر فرزانه،، نگهبانی همسفر سمیرا، دبیری همسفر مهناز ،با دستور جلسه (رابطه یادگیری و معرکه گیری) ساعت 15 آغاز به کار نمود.معرکه گیری به این مفهوم است که شخصی مردم را گرد خود جمع می کند و با ساده گویی و یکسری اطلاعات ردو بدل کردن و قصه گویی و. آنان را مشغول کردن، که اگر در جهت منفی
جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه گیری"، در روز چهارشنبه هشتم آبان ماه سال 98 ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛رابطه یادگیری با معرکه گیری جلسه سیزدهمین از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر علی با دستور جلسه رابطه یادگیری با معرکه گیری در تاریخ چهارشنبه 28 آبان ماه ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
کسانی که معرکه می گیرند در حاشیه قرار دارند و از هدفشان دور می شوند و علت آن کمبود دانش و نا آگاهی و جهل و حسادت و منیت است.مشارکت در باب دستورجلسه هفتگی" رابطه ی یادگیری و معرکه گیری" استاد مجازی: راهنمای محترم خانم هاجر
هشتمین
جلسه از دوره ی سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی چالوس؛ با
استادی همسفر زهرا، نگهبانی همسفر شیوا و دبیری همسفر سمیرا با دستور جلسه "رابطه
یادگیری و معرکه گیری"در روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۵ آغاز به
کار نمود.
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ رابطه یادگیری و معرکه گیری جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه‌گیری"، در روز چهارشنبه 98/8/8 رأس ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه‌گیری"، در روز چهارشنبه 98/8/8 رأس ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه گیری"، در روز چهارشنبه هشتم آبان ماه سال 98 ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه‌گیری"، در روز چهارشنبه 98/8/8 رأس ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
جلسه ششم از دور چهل و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی این سینا به استادی همسفر مهناز، نگهبانی همسفر مینـــا و دبیری همسفر زلیخا با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری روز دوشنبه 13 آبان ماه 1398 ساعت 14 آغاز به کار کرد.خلاصه سخنان استاد:دستور جلسه امروز، رابطهٔ یادگیری با معرکه‌گیری، نق زدن و حاشیه. دراین دستور جلسه ما چند پارامتر داریم: یادگیری: یادگیری فقط برای مشق و درس وامتحان یا وادی نیست، زندگی خودش اصولاً
به نام قدرت مطلق دستور جلسه هفتگی به قلم مسافر علی خدامی ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن )رابطه عجیبی بین ظرفیت و نقطه تحمل ما و مسئولیت های ما وجود دارد . در وضعیت تعادل ، هر کدام از ما درست در جایی هستیم که باید باشیم ، یعنی امکانات ، توانایی ها و مسئولیت هایی داریم که مطابق با ظرفیت ماست

آخرین جستجو ها

فایل مارکت وبلاگ آرامش الهی کانون اعضای عادی!! جهاددانشگاهی فروشگاه دانشجویی vatonbuka اقتصاد كار و بهره وری Andrea's collection دانلود موزیک مناظره فید بده جدیدترین و بهترین‌های لیمان