نتایج جستجو برای عبارت :

دوطفلان زینب

حسین صیامی:عالم تمام عرصه جولان زينب استصد جبرئیل گوش به فرمان زينب استهرچه بلا به راه خدا میرسد نتنص صریح آیه قرآن زينب استاز بس دعای زينب کبری گره گشاستحتی حسین دست به دامان زينب است آن ما رایت گفتن در اوج غصه هایک گوشه از حقیقت ایمان زينب استطوفان گریه هاست کمی دیدن حسینتنها دلیل چهره خندان زينب استیک لحظه پا ز راه خدا پس نمی کشدهر کس که عالمانه مسلمان زينب استهر کس که در عزای حسینش شریک شدفردا به لطف فاطمه مهمان زينب استدر ماجرای ش
 و ما چه میدانیم زينب کیست .چه کرد که عالم عشق  وام دار اوست.و حس حال زينب در نگاه به برادر چه بود .سر سلسله عشق از اعماق قلب زينب به چشمانش تا سر زلف حسین ع .و ما چه میدانیم زينب کیست و ما چه میدانیم از اعماق قلب زينب به چشمانش تا نگاه برادرش حسن و دیدن پاره های جگر حسنش در طشت و ما چه میدانبم زينب کیست.از اعماق قلب زينب به چشمهایش تا نگاهش به فرق شکاف خورده ی بابا و لبخند تلخ ابن ملجم ملعون که ای دختر علی ، زهر سمی به شمشیرم زده ام که ب
 و ما چه میدانیم زينب کیست .چه کرد که عالم عشق  وام دار اوست.و حس حال زينب در نگاه به برادر چه بود .سر سلسله عشق از اعماق قلب زينب به چشمانش تا سر زلف حسین ع .و ما چه میدانیم زينب کیست و ما چه میدانیم از اعماق قلب زينب به چشمانش تا نگاه برادرش حسن و دیدن پاره های جگر حسنش در طشت و ما چه میدانبم زينب کیست.از اعماق قلب زينب به چشمهایش تا نگاهش به فرق شکاف خورده ی بابا و لبخند تلخ ابن ملجم ملعون که ای دختر علی ، زهر سمی به شمشیرم زده ام که ب
ما حسینی مذهبان را فخر و عزت زينب استاز همان روز دهم بانی هیئت زينب استخاکیان در آستانش آسمانی میشوندسالکان عشق را کشف و کرامت زينب استکربلا رمز و رموز بیشماری داشتهسرّ توحیدش حسین سرّ امامت زينب استتا قیامت ما مریدان مرام زينبیمصاحب فتوای لطمه روی صورت، زينب استسرّ استکمالی ما کلب زينب بودن استعاشقان کربلا راه شهادت زينب استمادران سینه‎زنهایش همه قربان اومادرم میگفت ما را نان و نعمت زينب استمعجر او نور بود و محملش بال ملکاین اسارت نیس
نوای رو لب علیا مخدرهغذای هر شبه علیا مخدرهضربان قلبم واست میزنه بی بیذکر تاب و تبِ علیا مخدرهملیکه ی با کرمه یازينبرقیه دلبرمه یا زينبخدایا شکرت هزار بار آنکهسایه ی رو سرمه یازينبرب الکرم زينب عشق حرم زينبپای دفاعه تو میدم سرم زينبعمه ی سادات یا زينب کبری
مصائب حضرت زينب سلام الله علیهاکسی که بار اسارت کشید زينب بودکسی که شادی دوران ندید زينب بودچار ساله یتیمی که از غم مادرفراق و رنج چهل ساله دید زينب بودمیان آن در و دیوار و شعله آتشکسی که ناله مادر شنید زينب بودز سینه پیراهن فاطمه پر از خون شدکسی ندید ولی آن که دید زينب بودکفن نمود علی چون که جسم مادر راکسی که جامه طاقت درید زينب بودبه آه و ناله به دنبال نعش مادر خودکسی که ان می دوید زينب بودبه جای مادر پهلو شکسته ام شب و روزکسی که ناز ح
مصائب حضرت زينب سلام الله علیهاکسی که بار اسارت کشید زينب بودکسی که شادی دوران ندید زينب بودچار ساله یتیمی که از غم مادرفراق و رنج چهل ساله دید زينب بودمیان آن در و دیوار و شعله آتشکسی که ناله مادر شنید زينب بودز سینه پیراهن فاطمه پر از خون شدکسی ندید ولی آن که دید زينب بودکفن نمود علی چون که جسم مادر راکسی که جامه طاقت درید زينب بودبه آه و ناله به دنبال نعش مادر خودکسی که ان می دوید زينب بودبه جای مادر پهلو شکسته ام شب و روزکسی که ناز ح
به زیر علمتدرگیرم با غمتجون میدم ایشالاتو راه حرمتبه تاب و در تبم دیوونه منصبمکیه که ندونه غلام زينبمگدای هرشبم بی تو موذبمکیه که ندونه غلام زينبمجون من زينب سامونم زينب سقلبم به تاب و تب آرومم زينب سعمه جان زينب
تفسیر آیه آیه کوثر تمام شدتجهیز و غسل سوره پرپر تمام شدخیلی زمان گرفت در آن نیمه های شبتا اینکه خون بال کبوتر تمام شدسلمان بیا دوباره بلندش کن از زمینوقت وداع طاقت حیدر تمام شدآن روز ها که مادر صورت کبودتانافتاده بود خسته به بستر تمام شداین شعر ها که روضه زهرا نمی شودتنها برای روضه بگو در تمام شددختر ز داغ مادر خود پیر می شودمادر که رفت کار دو دختر تمام شدایام خانه داری زينب شروع شدایام بی قراری مادر تمام شدزينب رسید تا خود آن لحظه ای که ظهری
زينب(علیها السلام)کیست زينب مطلع دیوان عشق *** سنبل آزاده بستان عشقکیست زينب اُمّ أب را جانشین *** تربیت گردیده در دامان عشقکیست زينب دختر شیر خدا *** شیر غم نوشیده از عشقکیست زينب اسوه شرم و حیا *** قهرمان صبر درمیدان عشقکیست زينب در کمان دین حق *** تیر چشم منکر قرآن عشقکیست زينب آن که در نطق و بیان *** هست استاد دبیرستان عشقکیست زينب عقل را اوج کمال *** عقل اورا در خط فرمان عشقکیست زينب در شهامت بی نظیر *** آن که اورا داده حق عنوان عشقکیست زينب
انقدر بی یار و یاور مانده زينب ، ای دریغدرد دل ها را به گوش اسب نجوا می کندقلب یک خواهر ، مگر از سنگ باشد نشکندوقتی از جسم برادر هیچ پیدا میکندآن که با دست نوازش بر سرش مردانه بودحال در گودال خون و فتنه ، سو سو می‌زنددرد عالم ای خدا اینجاست ، زينب از فراقسمت دشمن های خونی ، لاجرم رو نمی زندتا ببیند لحظه ای دیگر ، برادر را به خاکیک برادر نه ، هزاران پاره جسمی غرق خونآه زينب حسرتا، با اسب نجوا می کندآدمی اینجا نمی یابد مگر اهل جنونآه در یک زن مگر
واژه ی زیبای پرستار” یعنی:پ: پیمان
خون بستن برای مهر و ایثارر: رفتن به سوی خدمت خلقس: سربلند و ساده زیست و
سختکوشت: تکمیل کننده کار طبیبانا: الگوی او مظهر تقوا، زينب کبری(س)ر:
راضی و خوشنود از رحمت خدا.
واژه ی زیبای پرستار” یعنی:پ: پیمان
خون بستن برای مهر و ایثارر: رفتن به سوی خدمت خلقس: سربلند و ساده زیست و
سختکوشت: تکمیل کننده کار طبیبانا: الگوی او مظهر تقوا، زينب کبری(س)ر:
راضی و خوشنود از رحمت خدا.
آیین دار صبر خدا دخت حیدرستزهرای روزگار تجلی کوثرستگویند در حدیث کساء نیست نام اوزينب همان عبای یمانی دلبرستزينب خلاصه ی همه ی پنج تن شدهشأن و مقام و مرتبه اش فوق باورستزينب غریب آمد و زينب غریب رفتآری ظهور جلوه ی او روز مستیک یاحسین گفت سپاهی عقب کِشیدخاتون خانواده یفتاح حیدرستدر کربلاست معجر او مُحی  الحسینتنها گواه گفته ی من نعش اکبرستداده نجات با نفسش نُه امام راتا دید روی ناقه امامی که مضطرستما قائلیم یک تنه او یک سپاه بوددعوای
واژه ی زیبای پرستار” یعنی:پ: پیمان خون بستن برای مهر و ایثارر: رفتن به سوی خدمت خلقس: سربلند و ساده زیست و سختکوشت: تکمیل کننده کار طبیبانا: الگوی او مظهر تقوا، زينب کبری(س)ر: راضی و خوشنود از رحمت خدا.
واژه ی زیبای پرستار” یعنی:پ: پیمان خون بستن برای مهر و ایثارر: رفتن به سوی خدمت خلقس: سربلند و ساده زیست و سختکوشت: تکمیل کننده کار طبیبانا: الگوی او مظهر تقوا، زينب کبری(س)ر: راضی و خوشنود از رحمت خدا.
زنده یاد آ سید جواد ذاکر طباطباییدر کمند عشق زينب منزلم نام او ذکر تپش های دلمدر حریم غرب او پر میزنم یا حسین میگویم و بر میزنمذکر تسبیح ملک یا زينب است سفره غم را نمک یا زينب استعشق را تنها محک یا زينب است پایه های نه فلک یا زينب استکربلا یه عشق و یک سر زينبیست به که عباس دلاور زينبیستعاشقان زهرای اطهر زينبی است بی گمان ساقی کوثر زينب است[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left
زنده یاد آ سید جواد ذاکر طباطباییدر کمند عشق زينب منزلم نام او ذکر تپش های دلمدر حریم غرب او پر میزنم یا حسین میگویم و بر میزنمذکر تسبیح ملک یا زينب است سفره غم را نمک یا زينب استعشق را تنها محک یا زينب است پایه های نه فلک یا زينب استکربلا یه عشق و یک سر زينبیست به که عباس دلاور زينبیستعاشقان زهرای اطهر زينبی است بی گمان ساقی کوثر زينب است[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left
بیرق و پرچم مدیونِ زينب عالم و آدم مجنون زينبمی تپه قلبم واست عاشقونه میخونه یا زينب همه دردامون با اسمت شد دوا زينبتویی سِرِّ خونِ خدا زينبدلم میخونه تپش تپش یازينب یازينبمنم مشتاقِ حرم یا زينباگه خوبم یا بدم یا زينبتا روزِ م میگم یا زينب مفسرِ سورۀ کوثریا زينب بنتُ الحِیدر »صاحب خون اربابمونههر کی شد عاشق اینجا میمونهزیر بارون عشق و جنونه میخونه یا زينبشده عباست پرچم دار حرم زينبیکی از سربازات منم زينبجدا نمیشه دل از تو یک
شام غریبانکتاب صدف نبوت ۵ – غلامرضا سازگاربنال ای دل بسوز ای دل شب شام غریبان استعلــی از دیــده گــریـان و مدینـه بیـت‌الحزان استمدینه! گریه کن امشب                  که بی‌مادر شده زينبامیرالمؤمنین امشب کفن کـن جسم زهرا راز اشـک دیده دریا کن تمام دشت و صحرا رامدینه! گریه کن امشب                  که بی‌مادر شده زينبامیرالمؤمنین امشب کنار تربت زهرابنـال آهسته‌آهسته کنار تربت زهرامدینه! گریه کن امشب &nbs
____________________________________این دلم مجنونه تا تو لیلایینوکری از بنده از تو اقاییهمیشه کنار تو راحته خیالم اقاهمیشه به این عشق و عاشقی میبالم اقاهمین سینه ی کبودم شده مدالم اقاتو شب ظلمت ماهم حسینههمه جا میگم شاهم حسینه(سالار زينب )این دلم این شب ها میشه احساسیمن تو رو دوست دارم حضرت عباسیهوای حرم هوای جنون هوای مستیشده اسم زیبای تو حسین بنای مستیمیره کربلا دلم تو همین شبای مستیذکر رو لبها همینه هر شبانت فی قلبی سالار زينب(سالار زينب )سایتون همیشه ر
____________________________________این دلم مجنونه تا تو لیلایینوکری از بنده از تو اقاییهمیشه کنار تو راحته خیالم اقاهمیشه به این عشق و عاشقی میبالم اقاهمین سینه ی کبودم شده مدالم اقاتو شب ظلمت ماهم حسینههمه جا میگم شاهم حسینه(سالار زينب )این دلم این شب ها میشه احساسیمن تو رو دوست دارم حضرت عباسیهوای حرم هوای جنون هوای مستیشده اسم زیبای تو حسین بنای مستیمیره کربلا دلم تو همین شبای مستیذکر رو لبها همینه هر شبانت فی قلبی سالار زينب(سالار زينب )سایتون همیشه ر
ابتدا زينب انتها زينب هل عطا زينب انبیاء زينب السلام علیک یا زينبدرد غیر از دوا نمی داند عشق صبر و رضا نمی داند گریه بی صدا نمی داند هیچکس جز خدا نمی داند از کجا بوده تا کجا زينب خون ما را حنای ما کردهجان ما را بلای ما کرده زخم تن را ردای ما کردهسینه را کربلای ما کرده روضه عمه جان ما زينبتا خدا بوده استقامت او جز خدا نیست اجر و همت اوما چه گوئیم در نجابت او عصمت الله کبریا زينبهبچکس مثل او که فرمانده است ورق جنگ را برنگردانده استپای دینش تمام قد
دو بیتی های صلواتی جشن ولادت حضرت زينب (س)بر جلوه ی صبر و استقامت صلواتبر مظهر والای امامت صلواتبفرستد هر آن کس که شفاعت طلبداز زينب کبری (س) به قیامت ، صلوات اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم »دنیاست کنون غرقِ سرور و نعماتاز خاک رسد زمزمه ها و نغماتاز یمن قدوم زينب (س) آید اینکاز عرش خدا صوت سلام و صلوات اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم »نامت به عیان و به نهان باید گفتاز شأن تو بسیار گران باید گفتیا زينب کبری (س) شب م
حضرت زينب (س ) مانند دو برادرش حسن و حسین (ع ) از زبان رسول الله (ص ) تغذی می کرد. همان طور که در بسیاری از اخبار آمده است ، پیغمبر (ص ) زبان خود را در دهان حسنین می گذاشت ، آنان با مکیدن زبان پیغمبر تغذیه می شدند و از همین طریق گوشت و پوست بدنشان می رویید و رشد می کرد ، در مورد حضرت زينب (س ) نیز همین عمل را انجام می داد. در جلد اول از کتاب خرایج راوندی (صفحه 94) معجزه یکصد و پنجاه و پنج (155) از حضرت صادق (ع ) چنین روایت کرده است :امام صادق (ع ) فرمود : پیغمبر (ص
لبیک یا زينبخدایا همسرم بی تابی میکنه برای دفاع از حرم بی بی زينب من از خودم میگذرم تا همسرم به آرزوش برسه فردا یکی از دوستاش قراره بره سوریه امروز که این خبر رو شنید خیلی ناراحت شد دوست داشت همراه دوستش بره برای دفا از حرمخدایا راضی ام ازش تو هم از همسرم راضی باش خودم و همسرم فدای بی بی زينب.یه دسته گل دارم برای این حرم میدم گلم که چیزی نیست برا حرم سر هم میدم برای قربونی اسماعیل و میدم با عشق خودم با بچه هام فدای بانوی دمشقلبیک یا زينب
لبیک یا زينبخدایا همسرم بی تابی میکنه برای دفاع از حرم بی بی زينب من از خودم میگذرم تا همسرم به آرزوش برسه فردا یکی از دوستاش قراره بره سوریه امروز که این خبر رو شنید خیلی ناراحت شد دوست داشت همراه دوستش بره برای دفا از حرمخدایا راضی ام ازش تو هم از همسرم راضی باش خودم و همسرم فدای بی بی زينب.یه دسته گل دارم برای این حرم میدم گلم که چیزی نیست برا حرم سر هم میدم برای قربونی اسماعیل و میدم با عشق خودم با بچه هام فدای بانوی دمشقلبیک یا زينب
بسمه تعالی ورود حضرت زينب به کربلا در اولین اربعین و زبان حال با برادرشچهل روز است که  صحرا لاله گون استعلی اکبر من غرق خون استچهل روزاست که زينب خوار گشتهاسیرفرقه کفار گشتهچهل روز است که عباسم ندیدمگلی از روی زیبایش نچیدمچهل روزاست که گلگون گشته صحرازخون پاک فرزندان زهراچهل روز است که میسوزدسکینهپریده رنگ از  رخسار زهراچهل روز است ندیدم روی قاسمشوم قربان روی قاسمچهل روز است ندیدم روی اکبرچنین میگفت زينب با برادرچهل روز است گل
بسمه تعالی ورود حضرت زينب به کربلا در اولین اربعین و زبان حال با برادرشچهل روز است که  صحرا لاله گون استعلی اکبر من غرق خون استچهل روزاست که زينب خوار گشتهاسیرفرقه کفار گشتهچهل روز است که عباسم ندیدمگلی از روی زیبایش نچیدمچهل روزاست که گلگون گشته صحرازخون پاک فرزندان زهراچهل روز است که میسوزدسکینهپریده رنگ از  رخسار زهراچهل روز است ندیدم روی قاسمشوم قربان روی قاسمچهل روز است ندیدم روی اکبرچنین میگفت زينب با برادرچهل روز است گل
زينب کبری علیها السلام از همان دوران طفولیت به پرستاری از بیمار، مصدوم و مجروح پرداخت . پرستاری از مادرش حضرت
زهرا علیها السلام، در ایام بیماری، نقطه آغاز این زندگی است . بعد از ارتحال جانگداز رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت
فاطمه علیها السلام در اثر فراق پدر و مصیبتهای بعد از آن، در بستر بیماری افتاد . حضرت زينب - که شاهد ناجوانمردانه ترین
حوادث تاریخ بود - از مادرش پرستاری و پذیرایی می کرد . او در 6 سالگی ضمن پرستاری از مادر، وی را برای ایر

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پایان نامه,رشته تربیت بدنی,رشته ادبیات,دانلود,رشته راه و ترابری,رشته مشاوره,رشته هوا و فضا,رشته روانشناسی,رشته نقشه کشی صنعتی,رشته اقتصاد,رش Juanita's style hagatochen bereavement باران مهربانی toebreathtaimo trodidanvir Kathy's game روستای شیره جین - نگین آذربایجان شرقی اجرای با کیفیت همایش و جُنگ ها