نتایج جستجو برای عبارت :

دلنوشته عباس قهرمانی لڑیون 21

عباس باید هم از مشک محافظت کند ،هم از حال خویش.حفظ جان برای حفظ آب و حفظ آب برای حفظ جانان.اگر عباس بماند چه کسی آب را به خیمه ها برساند و اگر آب نماند ،عباس با چه رویی خودش را به خیمه ها برساند؟آنچه اکنون در آغوش عباس است،فقط یک مشت آب نیست،حیثیت عباس است.یک خواهش نگفته سکینه است که عالمی با آن برابری نمی کند.آنچه اکنون در آغوش عباس است،عصاره حیات سی و پنج ساله عباس است،بهانه تولد عباس است،انگیزه حیات عباس است.آنچه عباس امروز در نگاه حسین دید

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ceautiobefni نچرال فرش خوشبو کننده لهستانی امیر شهید حاج سید حسن سیدین Jason's notes Noreen's blog فردایی روشن ساعت مچی مردانه ارزان marevenwa postpimarcent ewunohsa