نتایج جستجو برای عبارت :

درکشورما مهم ترین سازمانی که مسئولیت حفاظت نگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد کدام سازمان است

امتحان تستی مطالعات هفتم1-مهمترين وسیله جغرافیایی در مسافرت؟(الف)نقشه⬜(ب)ماشین ⬜(ج)‌کره ⬜(د)مکان تفریحی ⬜2-مهمترين وظیفه سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری چیست؟(الف)حفاظت از باغ ⬜(ب)حفاظت از خاک ⬜(ج)حفاظت از جنگل ⬜(د)حفاظت از کوه ⬜3-پرباران ترين جای ایران؟(الف)تهران ⬜(ب)تبریز ⬜(ج)بندرانزلی ⬜(د)بندر امام ⬜4-وجود کدام گزینه در خاک مفید است؟(الف)سنگ ⬜(ب)سنگریزه ⬜(ج)چوب ⬜(د)هوموس ⬜5-کدام رود ایران قابل کشتی رانی است؟(الف)کارون ⬜(ب)سفیدرود ⬜(ج)

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شـــیــریــن زبــانــی هــا دکتر هادی زارعی siobaressto سفر تا بی نهایت عشق James's blog نمایندگی سهروردی عالمان علم اطلاعات (مرکز قم) جهان متوازی *دنیای ابشار جاذبه* قیمت طلا و ارز