نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود آهنگ hope not از بلک پینک

رهبر معظم انقلاباسلامی صبح یکشنبه در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه با تشکر از درخشش مطلوب ملتایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت‌طلبی و تبلیغات همه‌جانبهدشمنان، تأکید کردند: در مقابل توطئه‌ی دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور،همه باید برای دفاع هوشیار، و آماده ضربه و حمله متقابل باشیم.حضرت آیت‌الله ‌ای با اشاره بهفضاسازی منفی و پر حجم دستگاههای تبلیغاتی بیگانه علیه شرکت مردم در انتخابات،خاطرنشان کردند: این تبلی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ewimloge nismatentpal فرنوشا talymace angopade simloletac Sylvester's memory گوشه ی دنج تنهایی گردشگری و توریسم هنرمندان