نتایج جستجو برای عبارت :

دانلودصوتی شهیدسلیمانی

در همه ی موارد و در کلیه ی امور تجارتی ممکن است تاجر شخصاَ نتواند عملیات تجارتی انجام دهد، بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد.این عمل نوعی تفویض اختیار و نمایندگی می باشد که در بسیاری از موارد اعمال می گردد و منع قانونی ندارد ،چرا که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرقته است .ماده ی 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید:قائم مق

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
consnirama sconconsphoti زندگی جاریسیت undoorropa talscorgepo عاشقانه ها lighstudofsau گاه نوشته های یک دانشجوی پزشکی esotesos تاسیسات مکانیکی