نتایج جستجو برای عبارت :

دامنه های البرز جنوبی شمالی را از نظر پوشش گیاهی باهم مقایسه کنید

در شهرستان رودبار، کوه آسمانسرا از هرزویل منجیل تا خرمکوه و داماش امتداد دارد که نیمرخ شمالي و جنوبي البرز را در دوطرف این سلسله جبال، می توان بخوبی مشاهده نمود.در نیمرخ شمالي، راش بعنوان اصلی ترین گونه درختی استقرار دارد و در نیمرخ جنوبي در همان دامنه ارتفاعی،درختان گونه ارس پلی کارپوس مستقر هستندرویشگاه ارس عمارلو، شانس آن را دارند که از بقایای رطوبت اقلیم هیرکانی بهره ببرند. بهمین خاطر دارای تراکم بیشتر نسبت به سایر ارس زارهاي ایران ه

آخرین جستجو ها

باران سرا بهارستان idpettogil کلاس ششم Raymond's info tidibalmue وبلاگ نماز زیباتریرین تجلی عبودیت امام حسن مجتبی علیه السلام سلول های آبی مغز من ... دفتر خاطرات