نتایج جستجو برای عبارت :

خیال پردازی

به نام خدابرداشتی کوتاه از سی دی امید و ناامیدیهمه چیز ما برمی گردد به اندیشه ی ما، این اندیشه است که یک بازی بزرگ را انجام می دهد. اندیشه برای همه موجودات است. هر انسانی دارای اندیشیدن و تفکر می باشد و از این نعمت الهی برخوردار است. بنابر این اندیشه هم میتواند منفی باشد، هم مثبت. اندیشه می تواند هم مخرب باشد، هم سازنده. انسان ها سیستمی دارند به نام خيال پردازي و قدرت خيال پردازي برمبنای زندگی بشر برنامه ریزی شده است و قدرت اندیشه خیلی خیلی

آخرین جستجو ها

anbotakirk paikeebubbrep prottalbdiscda آموزش از راه دور مهرگان بشرویه گروه خانواده نمایندگی ابوریحان misizesi furcuaconfe خرید ساعت مچی استقلال بارسلونا رئال مادرید لیورپول چلسی یوونتوس 2020 حیدرامیرپور-هنر - زندگی fastgizquihar