نتایج جستجو برای عبارت :

خلاصه سی دی قضاوت جهالت

جلسه ی قضاوت جهالت یکی از مهمترین دستور جلسه های کنگره است .یعنی هر دستور جلسه ای که برای ما میگذارند قطعا یک اموزش بزرگی دارد ، چرا ضد ارزشهایی مثل دروغ و. در دستور جلسه قرار نداده اند ؟ چرا فقط قضاوت و جهالت را گذاشته اند؟ چون ریشه ی بعضی از ضد ارزشها یا گناهان در همین قضاوت و جهالت نهفته است        
" به نام قدرت مطلق "مثلث جهالت از سه ضلع ترس‌، منیت و ناامیدي تشکیل شده است یعنی موقعی  که این سه در شخص باشد به دنبالش جهالت  می‌آید و اگر کسي با این ديدگاه جاهلانه قضاوت کند بدترین نوع قضاوت است.
 سلام دوستان اکرم هستم یک همسفر ، مسافر نیکوتین درباره ی دستور جلسه ی قضاوت و جهالت ؛ جناب مهندس می فرمایند که جهالت مترادف با نادانی ست ، یعنی عدم و نبودن ِ دانایی .همون طور که وقتی که نور نیست ظلمت و تاریکی به وجود میاد.
هفتمین جلسه ازسری جلسات آموزشی لژیون مجازی روزهای سه‌شنبه لژیون ۷ نمایندگی شفا در تاریخ 99/02/02 با حضور کمک راهنمای محترم خانم مریم و نگهبانی همسفر آرزو و استادي همسفر مریم سي دي قضاوت و جهالت استاد امین سال 93 برگزار شد .
سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر.دستور جلسه قضاوت و جهالت نکته ای را برایم روشن کرد که بسيار با آن همزیستی داشته ام ! هر چه تاکنون خود را در قضاوت آن محق می دانستم، همه از جهل و تاریکی درون من بوده است. 
دستور جلسه این هفته: قضاوت و جهالتبه قلم علی خدامیشاید عامل بسياری از حال خرابی ها همین قضاوتهای نادرست و نابجا باشد که اگر از زندگی ما خارج شوند روی آرامش و صلح را خواهیم ديد و گرنه تا زمانی چشمانمان روی اشتباهات ديگران زوم شده و دائماً ديگران را ارزیابی می کنیم و خودمان را بنده مخلص می دانیم ، بدانیم که در رنج و عذاب خواهیم بود
مصاحبه با همسفر خانم فهیمه پیرامون دستور جلسه قضاوت و جهالت (قضاوت یعنی سلب آرامش)کسي می تواند به خوبی قضاوت کند که دانایی داشته باشد یعنیبه سمت عقل کامل حرکت کند ولی جهالت ضد قضاوت است. جهالت یعنی نادانی و بودن در ظلمت و تاریکی.
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛قضاوت و جهالت دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
مقاله با دستور جلسه قضاوت و جهالت (( قضاوت نکنیم تا مورد قضاوت ديگران قرار نگیریم ))جهالت و نادانی همچون ویروسي است که می تواند باعث قوی شدن بیماری اعتیاد و یا هر گونه بیماری ديگری شود و باعث می شود که تصمیمات و قضاوت های ما غلط از آب در بیاید و .
جلسه پنجم از دور شانزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی شمس با دستور جلسه قضاوت و جهالت» با نگهبانی خانم زهرا، استادي خانم عصمت و دبیری خانم مریم در تاریخ 4 شهریور ماه 1399 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
جلسه سيزدهم از دور چهل و هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن‌سينا به استادي همسفر طاهره، نگهبانی همسفر مهناز و دبیری همسفر ایران، با دستور جلسه قضاوت و جهالت و مراسم تجلیل از کمک راهنما همسفر اعظم روز دوشنبه ۳ شهریور سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ آغاز به کارکرد.خلاصه سخنان استاددستور جلسه امروز ما دو بخش است بخش اول دستور جلسه این هفته با عنوان قضاوت و جهالت و قسمت دوم مراسم تقدير و تجلیل از کمک راهنمای محترم خانم اعظم هست، امی
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
کمک راهنمای محترم سرکار خانم فرشته: زمانی که من شروع به قضاوت می‌کنم یعنی این اجازه را به نیروهای منفی می‌دهم که افکار من را به هم بریزند و با آن اطلاعات ناقص خود بر میز قضاوت بنشینم. به قول بزرگان تا کفش‌های کسي را پا نکردي نمی‌توانی راه رفتن آن را قضاوت کنی. قضاوت کردن یک ضد ارزش محسوب می‌شود جهالت هم همین‌طور و ترکیب این دو سياهچاله خواهد بود و باید مراقب بود که در این سياهچاله گرفتار نشویم حتی من در جایگاه یک همسفر نباید حال خراب
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
مشارکت همسفران با دستور جلسه قضاوت و جهالتزمانی که ما می خواهیم موضوعی را قضاوت کنیم باید کاملا به آن موضوع اشراف داشته باشیم و ما جز خودمان بر هیچ چیزی اشراف نداریم.حتی اگر سال های زیادي در کنار کسي زندگی کرده باشیم و.
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
مشارکت های مکتوب و نقطه نظرات اعضای لژیون اول در زمینه دستور جلسه هفتگی قضاوت و جهالت✅سلام دوستان میترا هستم همسفرقضاوت یعنی داوری، یعنی حکمی را در مورد کسي بدهیم ، این حکم چه به زبان بیاید و چه در ذهن ما انجام بگیرد بهرحال فرقی ندارد و قضاوت صورت گرفته، قضاوت کار هر انسانی نیست و مخصوص افراد متخصص در این زمینه هست ، مثل قاضی یا اشخاصی که در دایره تجسس هستند و از این امثال، نه من! همانطور که قبلا هم گفتیم آگاهی با سواد بسيار فرق دارد، و اگر م
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.
"به نام قدرت مطلق"ششمین جلسه از دوره سي‌وسوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مراد و دبیری مسافر هدایت و استادي کمک راهنمای محترم مسافر هاشم با دستور جلسه (قضاوت و جهالت) روز شنبه مورخ 1399/05/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
جلسه یازدهم از دوره ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی ساوه، روزهای سشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با دستور جلسه  قضاوت و جهالت » با استادي ديدبان محترم تحقیقات، آقای علی خدامی و نگهبانی مسافر آقا ولی و دبیری مسافر آقا حمید رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد:انسان ذاتاً قاضی به دنیا آمده است و خداوند این اختیار را به انسان داده که قضاوت کند ولی فقط در مورد عملکرد خود، قضاوت کند آیا من سفرم را درست انجام میدهم.
دوره هشتاد و پنجم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادي و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر فخری با دستور جلسه قضاوت و جهالت در تاریخ 99/05/29 راس ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.برای دانلود فایل بر روی گذینه ادامه مطلب کلیک کنید
"به نام قدرت مطلق"هفتمین جلسه از دوره سي‌وسوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مراد و دبیری مسافر هدایت و استادي کمک راهنمای محترم مسافر روزبه با دستور جلسه (قضاوت و جهالت) روز شنبه مورخ 1399/06/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
مشارکت های مکتوب هم سفران لژیون هفدهم ؛ کمک راهنما هم سفر عفت در باب دستور جلسه هفتگی؛قضاوت و جهالت»ذهن انسان طوری طراحی شده است که کمتر از کسرثانیه و اتوماتیک وار قضاوت می کند و انرژی زیادي هم از ما می گیرد و راه چاره ایناست که ذره ذره دانایی را بالا ببریم.
خلاصه گزارش عملکرد لژیون  یکم همسفران با دستور جلسه قضاوت وجهالت جلسه دهم از دوره هفدهم کارگاه های آموزشی و خصوصی کنگره ۶۰ شعبه نیک آباد در روز پنج شنبه ۹۹/۵/۳۰به استادي کمک راهنما خانم فاطمه و دبیری همسفر نجمه با دستور جلسه سي دي قضاوت و جهالت ( آقای مهندس ) راس ساعت ۱۹:۰۰آغاز به کار نمود.
"به نام قدرت مطلق"نهمین جلسه از دوره سي‌وسوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر فرهنگ و دبیری مسافر احمد و استادي مسافر سياوش با دستور جلسه ( قضاوت و جهالت ) روز چهارشنبه مورخ 1399/06/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
جلسه یازدهم از دوره دوم لژیون‌های مجازی همسفران کنگره ۶۰ (روز‌های ‌سه‌شنبه) نمایندگی‌ صالحی در روز سه‌شنبه 4 شهریورماه 1399 در فضای مجازی و با استادي راهنما همسفر سوگل و مشارکت همسفران، در ساعت :00 بعد از ظهر آغاز به کار کرد. در ادامه خلاصه عملکرد لژیون چهارم درباره دستور جلسه( قضاوت و جهالت) از مهندس حسين دژکام  پیش روی شماست.
جلسه یازدهم از دوره دوم لژیون‌های مجازی همسفران کنگره ۶۰ (روز‌های شنبه) نمایندگی‌ صالحی در روز  شنبه 1 شهریورماه 1399 در فضای مجازی و با استادي راهنما همسفر پروشات و مشارکت همسفران، در ساعت :00 بعد از ظهر آغاز به کار کرد. در ادامه خلاصه عملکرد لژیون سوم درباره دستورجلسه(قضاوت و جهالت) از مهندس حسين دژاکام  پیش روی شماست.

آخرین جستجو ها

وبلاگ نمایندگی میرداماد icnoetrafmen cirtuischenir سرزمین رویا های من الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم امادگی ازمون وکالت 98 yahoowm riihotgican ematapex transirahy