نتایج جستجو برای عبارت :

خاجه نقرالدین چ اقدامادی کرد؟ اقدامات

اینجا #استان_کرمان - #انار - گرمخانه ( #مسجد زمستانی) مسجد خاجه شریف. تیر 99 { مسجد خاجه شریف در دوران #صفوی_ها ب دست خاجه شریف مین باشی { فرمانروای انار} ساخته شد. خاجه شریف مین باشی یکی از سرداران #شاه_عباس_صفوی بود. در ساختار نظامی #صفویان مین باشی ب کسی گفته می‌ شد ک 1000 سرباز داشت. این مسجد در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ی ۱۱۶۱۷ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/uRJxM#صفویه #anar #kerman #صفویان#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ن

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
snappartcepta رکسانا Angela's receptions Offer Cheap Tennessee Titans In Good quality, Gain More Reture In NFL Jerseys Outlet. تکنولوژی برق Anna's receptions voysungzberor ruepouslylum قرعه کشی آنیکال inpaurama