نتایج جستجو برای عبارت :

جلسه چهاردهم ازدوره بیست ودوم کارگاه آموزشی ه

جلسه سوم ازدوره بيست ویکم کارگاههای آموزشي خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودکی شهرقدس بادستور جلسه ((ازدواج)) وبه استادی مسافروحید، نگهبانی مسافر عباس ودبیری مسافر پیمان درتاریخ 1دی ماه 98راس ساعت 17 برگزارشد. 
سیزدهمین جلسه ازدوره بيست ویکم کارگاه های آموزشي عمومی کنگره 60نمایندگی رودکی شهرقدس با دستور جلسه نقش CDهاونوشتن انها در اموزش» و <<تولد سومین سال رهایی مسافر ناصر>>با استادی مسافر مهدی ,نگهبانی مسافر رسول و دبیری مسافر مجتبی ,پنجشنبه 14 آذرماه 1398 ساعت ۱۷ برگزار شد .
 جلسه چهاردم ازدوره ی بيستم کارگاههای آموزشي خصوصی کنگره 60نمایندگی رودکی شهرقدس با دستور جلسه <<نقش سی دی ها ونوشتن آنها درآموزش>> به استادی مسافر رضا ونگهبانی مسافر مسلم ودبیری مسافر مجید، یکشنبه 10آذر ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.
دومین جلسه از دوره بيست ودوم کارگاه های اموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی رودکی شهرقدس بادستور جلسه جهان بینی در ورزش» به استادی مسافر رسول ،نگهبانی مسافر محمدرضا و دبیری مسافر ابراهیم پنج شنبه 12دی ماه 1398راس ساعت 17 برگزار شد.
کارگاه آموزشي مجازی لژیون چهاردهم با نگهبانی و استادی کمک راهنما همسفر خانم راضیه و دبیری همسفر خانم سپیده با دستور جلسه مثلث تاریکی روز پنج شنبه مورخ ۸ / ۳ / ۹۹ رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.اکثر انسان ها از حال خوش محروم هستند و تلاش می کنند ولی این تلاش به ثمر نمی رسد چون.
اولین جلسه از دور بيست ودوم کارگاه های آموزشي عمومی کنگره 60نمایندگی رودکی  شهرقدس با دستور جلسه گلریزان»به استادی مسافر مجید ،نگهبانی مسافر بهمن ودبیری مسافر ابراهیم پنج شنبه 28اذرماه 1398 ساعت 17برگزارشد.
جلسه ی چهاردهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشي خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی همسفر فاطمه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری موقت همسفر رضوان با دستور جلسه D SAP روز سه شنبه در تاریخ 30 مهر 98 ساعت 16 برگزار گردید.
هشتمین جلسه ازدوره پانزدهم از سری کارگاه های آموزشي خصوصی  کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی ویره با دستور جلسه D.SAP  با استادی مسافر ذبیح‌الله  و با نگهبانی مسافر علیرضا و‌ با دبیری  مسافر صفی الله در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 راس ساعت 17 : آغازبه کار نمود.
کارگاه آموزشي خصوصی لژیون چهاردهم با نگهبانی و استادی "کمک راهنمای گرامی همسفر خانم راضیه" و دبیری "همسفر خانم سپیده"با دستور جلسه سی دی تکرار تاریخ  روز پنجشنبه مورخ  99/03/01 در فضای مجازی آغاز به کار نمود.وقتی فردی از یک مسیر عبور کند که چالش باشد دیگر از آن جا عبور نمی کند و مسیرش را کج می کند ولی برخی افراد اگر در چاله ای بیفتند باز هم درس عبرت نمی گیرند. 
به نام قدرت مطلق اللهجلسه چهاردهم ازدوره چهاردهم از سری کارگاههای آموزشي عمومی مسافران و همسفران کنگره۶۰ نمایندگی سهروردی به نگهبانی "مسافرمجید"واستادی کمک راهنمای محترم "مسافر سعید" و دبیری"مسافر فضل الله" با دستور جلسه " عدالت، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند" در روز پنجشنبه مورخ 20شهریور ۱۳۹۹راس ساعت۱۷آغاز به کار نمود.هرکس در هر جایگاه و در هر وضعیتی که هست عین عدالت خداوند است و نباید گله و ش
به نام قدرت مطلق اللهجلسه چهاردهم از دور چهاردهم کارگاه های آموزشي خصوصی کنگره 60 ،ویژه همسفران نمایندگی شمس روزهای سه شنبه به تاریخ 1398/08/28 با استادی خانم زهرا، نگهبانی خانم الناز و دبیری خانم الهام با دستور جلسه "توان مالی" رأس ساعت 16 آغاز بکار نمود.
جلسه چهاردهم از دوره بيست و هشتم سری کارگاه های آموزشي خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی گیلان روزهای یکشنبه با استادی آقای فریبرز، نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای عادل با دستور جلسه" کار، قدرت، تحصیل " در تاریخ ۹۹/۵/۱۲ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.
جلسه چهاردهم از دور سوم کارگاه های آموزشي عمومی کنره ۶۰ لژیون خرم آباد با استادی مسافر آرمین  نگهبانی مسافر محمد و دبیری محسن در تاریخ 1399/03/29 راس ساعت ۱۷بادستور جلسه کتاب عبور از ۶۰ درجه زیر صفر (تولدکمک راهنمای محترم آقا رضا بهرا می )شروع بکار کرد .
جلسه چهاردهم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشي عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه جهان بینی ورزش»، در روز چهارشنبه 4 دی ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
  به نام قدرت مطلق جلسه پنجم،ازدوره چهاردهم کارگاه های آموزشي خصوصی مسافران کنگره 60نمایندگی سهروردی به نگهبانی"مسافررسول"واستادی"مسافرمحمود"ودبیری"مسافرعلیرضا"با دستور جلسه"درختکاری"در روز یکشنبه مورخ 5اسفندماه 1398 راس ساعت17 آغاز به کار نمود.درطبیعت تخریب به وجود آورده‌ام و احساس غمی دارم و این احساس غم داشتن هیچ گره‌ای ازکار من باز نمی کند
سه شنبه ۹۸/۱۰/۰۳جلسه ی چهاردهم از دور هجدهم کارگاه های آموزشي خصوصی  مسافران شعبه ی امین گلی با استادی مسافر علی و نگهبانی  مسافر رحیم و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه ی "ازدواج  "  ساعت 17 آغاز به کار نمود
جلسه چهاردهم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشي عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه جهان بینی ورزش»، در روز چهارشنبه 4 دی ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
  به نام قدرت مطلق جلسه سوم،ازدوره چهاردهم کارگاه های آموزشي خصوصی مسافران کنگره 60نمایندگی سهروردی به نگهبانی"مسافررسول"واستادی"مسافراحمد"ودبیری"مسافرعلیرضا"با دستور جلسه"وادی ششم و تاثیر ان روی من"در روز یکشنبه مورخ 20بهمن ماه 1398 راس ساعت17 آغاز به کار نمود.عقل به طرف ارزش‌ها مرا هدایت می کند هرچه من به طرف ارزش ها بروم و کارهای خوب انجام بدهم  به صلح و آرامش میرسم و به حال خوش می رسم ولی.
جلسه چهاردهم از دوره بيست ودوم کارگاه آموزشي همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی فردوسی مشهد نگهبان : همسفراکرم          دبیر : همسفر فرزانه استاد: همسفر فرشتهبا دستور جلسه: کار،تحصیل، قدرت   روز دوشنبه مورخ 99/05/13  در ساعت 16:00 در سفر دوم زمانی که تحصیل و کار خوبی داشته باشید، قطعاً قدرت بیشتری پیدا می‌کنید. 
به نام قدرت مطلق اللهجلسه چهاردهم از دوره سی‌ام کارگاهآموزشي عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری با استادی دیده‌بان محترم مسافر علی اشکذری، نگهبانی مسافر مهرداد و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه کمک من به کنگره و کمک کنگره به من در روز شنبه چهاردهم دی‌ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کارکرد.
به نام قدرت مطلق جلسه چهاردهم،ازدوره سیزدهم کارگاه های آموزشي خصوصی مسافران کنگره 60نمایندگی سهروردی به نگهبانی"مسافرحمید" واستادی "مسافرحمید"ودبیری "مسافرحمید"با دستور جلسه"سیگار"در روز سه شنبه مورخ13خردادماه 1399 راس ساعت17 آغاز به کار نمود.افرادی که در اثر مصرف سیگار سکته کردند برروی تخت بیمارستان بستری هستند مشکلاتی برای خانواده های شان یا اطرافیانشان به وجودآورده‌اند
جلسه چهاردهم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشي عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه جهان بینی ورزش»، در روز چهارشنبه 4 دی ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
اولین جلسه از دوره بيست ودوم کارگاههای اموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی رودکی شهرقدس با دستورجلسه ازدواج» به استادی مسافر افشین ،نگهبانی مسافرمحمدرضا و دبیری مسافر ابراهیم پنج شنبه 5دی ماه 1398ساعت17برگزار شد.
کارگاه آموزشي مجازی لژیون چهاردهم با استادی "کمک راهنما همسفر خانم راضیه" روز یکشنبه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸ با دستور جلسه سی دی " ایمان " راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.ایمان؛ تجلی نور خداوند در انسان است یعنی صفات خداوند در انسان متجلی است.اگر ایمان واقعی باشد دست به خاکستر هم بزنی طلا می شود و در صورت بی ایمانی عکس آن می شود و حتی خرما هم طبع گرمی خود را از دست می دهد.
به نام قدرت مطلق اللهیازدهمین جلسه از دور چهاردهم سری کارگاه های آموزشي خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی شمس روزهای سه شنبه به تاریخ 1398/07/30 با استادی خانم زهرا، نگهبانی خانم الناز و دبیری خانم الهام با دستور جلسه "D.sap" رأس ساعت 16 آغاز بکار نمود.خلاصه سخنان استاد:از نگهبان جلسه ممنونم که به من فرصت خدمتگزاری دادند. ساختار کنگره به گونه ای است که پشت آن یک تفکر محکم است و وقتی به سمت جلو حرکت می کند خیلی از راه حل ها مشخص می شوند. اولین تفکر در
جلسه چهاردهم از دوره بيست و یکم کارگاههای آموزشي عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر جلیل ، نگهبانی  مسافر محمدرضاو دبیری مسافر ایمان با دستور جلسه ازدواج » روز سه‌شنبه 3 دی  ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.گاهی گمان می کنیم که تفاهم داشتن کافیست ولی برخی تفاوت ها را نادیده میگیریم و همین تفاوت سلیقه ها باعث ایجاد تنش های زیادی بین زوجین میگردد
جلسه چهاردهم از دور بيست و هفتم سری کارگاههای آموزشي خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی ارتش؛ با استادی همسفر هانیه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری همسفر سوگل با دستور جلسه "سیستم ایکس" در روز سه شنبه 23 مهر ماه 1398 ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
پنجمین جلسه ازدوره ی دوم سری کارگاه های آموزشي کنگره ۶۰ نمایندگی چالوس؛ با استادی همسفرپرنیان، نگهبانی همسفر زهره و دبیری همسفر سمیرا با دستور جلسه صورت مسئله یاعتیاد» در روز دوشنبه 31 شهریور ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود.
جلسه چهاردهم از دوره بيست و یکم کارگاههای آموزشي مسافران نمایندگی شیخ بهایی؛ با استادی مسافر امید، نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر آرش با دستور جلسه  توان مالی» روز یکشنبه 26 آبان ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.متن به زودی.
جلسه سوم از دوره بيست و نهم سری کارگاه های آموزشي خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی گیلان روزهای یکشنبه با استادی آقای بهزاد، نگهبانی آقای عادل و دبیری آقای مصطفی با دستور جلسهعدالت، آیا در کنگره ۶۰ همه با هم برابرند» در تاریخ ۹۹/۶/۱۶ راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.

آخرین جستجو ها

Audrey's site فروش ساعت مچی برند و گارانتی دار مردانه و زنانه roaslidenun sofralinktant erfan کنگره60...(شعبه حر) sertiotorri مهندس24 l Engineer24 باشگاه میلیونرها chancessplacec