نتایج جستجو برای عبارت :

جشن همسفزان دی ماه نودوهشت

هفده روز زسال نودوهشت گذشتچقدر داغ دراین سال بدلها بنشستسیل ویرانگر وبی رحم چه کردي باما؟نوجوان وپدرو طفل گرفتی ازماجاده وسبقت بی جاوتصادف باهمهمه ی حادثه هاکرده دلم را پرغمبه امیدي که نبینیم دگر حادثه ایهمه یکدل بشویم ونشودفاصله ایهمه دلهازغم داغ عزیزان خون استدستها بهردعاسوی همان بیچون استهمه گویندکه ای خالق منان بنگر سوی این غمزدگان کن زمحبت تونظرهرچه ما بنده عاصی وگنه کار توایمتوببخشای که ما عبدخطاکار توایمگو(حبیبا)همه دم ذکرخ
با سلام خدمت همکاران گرامیدر تاریخ هشتم ارديبهشت سال هزار وسیصد نودوهشت مسابقه آنلاین کتاب خوانی برگزار می شود. منبع آزمون کتاب سرویس ونگهداری خودرو پایهٔ دهم رشته مکانیک خودرو می باشد. تمام همکاران رشته مکانیک خودرو می توانند در این مسابقه شرکت کنند. و به افراد شرکت کننده گواهی داده می شود. 
                                                روز یک شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه نودوهشت مسافران لژیون ۴ به استادي کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه سی دي ديسپ با حضور مسافران آغاز به کار نمود.
جلسه دوازدهم از دور نهم جلسات جهان‌بینی ویژه کماندارانکنگره 60، با استادي مسافر کمان حسن، نگهبانی مسافر کمان زینب و دبیریمسافر کمان بهاره، با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیتانت و مرزبان، روزجمعه نوزدهم مهرماه سال نودوهشت، ساعت 17 عصر در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60،واقع در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.
جلسه سیزدهم از دور نهم جلسات جهان‌بینی ویژه کمانداران کنگره 60، با استادي مسافر کمان مریم،نگهبانی مسافر کمان زینب و دبیری مسافر کمان بهاره، با دستور جلسه  سی دي مجاز استاد امین، روز جمعه هفده آبان ماه  نودوهشت، ساعت 17 عصر در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.
جلسه سیزدهم از دور نهم جلسات جهان‌بینیویژه کمانداران کنگره 60، با استادي مسافر کمان مریم،نگهبانی مسافرکمان زینب و دبیری مسافر کمان بهاره، با دستورجلسه  سی دي مجاز استاد امین، روز جمعه هفده آبان ماه نودوهشت، ساعت 17 عصر در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختیبرگزار شد.
جلسه چهاردهم از دور نهم جلسات جهان‌بینی ویژه کمانداران کنگره 60، با استادي مسافر کمان محمد حسین،نگهبانی مسافر کمان زینب و دبیری مسافر کمان بهاره، با دستور جلسه  سی دي نیروی دوباره ، روز جمعه هشتم آذر ماه  نودوهشت، ساعت 17 عصر در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختی برگزار  شد.
جلسه سیزدهم از دور نهم جلسات جهان‌بینیویژه کمانداران کنگره 60، با استادي مسافر کمان مریم،نگهبانی مسافرکمان زینب و دبیری مسافر کمان بهاره، با دستورجلسه  سی دي مجاز استاد امین، روز جمعه هفده آبان ماه نودوهشت، ساعت 17 عصر در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختیبرگزار شد.
جلسه سیزدهم از دور نهم جلسات جهان‌بینیویژه کمانداران کنگره 60، با استادي مسافر کمان مریم،نگهبانی مسافرکمان زینب و دبیری مسافر کمان بهاره، با دستورجلسه  سی دي مجاز استاد امین، روز جمعه هفده آبان ماه نودوهشت، ساعت 17 عصر در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختیبرگزار شد.
جلسه ششم از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی ایمان، با استادي همسفر کمک راهنمای محترم خانم سمن ،  نگهبانی همسفر الهام و دبیری همسفر اکرم ، با دستور جلسه نقش سی دي ها و منابع آموزشی و تاثیر نوشتن بر روی ما روز سه‌شنبه دوازدهم آذرماه نودوهشت،راس ساعت 16:00بعدازظهر برگزار شد.
درتاریخ پانزدهم مردادماه نودوهشت خانه ورزش روستای قلعه امام افتتاح شد:با حضور دکتر کامران "نماینده محترم مجلس " ،آقای اسدي "رییس هیات ورزش روستایی استان اصفهان"،آقای صفایی "رییس هیات ورزش روستایی شهرستان اصفهان" ،آقای شاه علی "معاون اداره ورزش وجوانان استان اصفهان"،آقای اسماعیلی "بازرسی اداره کل ورزش وجوانان" و اعضای شورای اسلامی روستا ودهیاری وجمعی از اهالی روستای قلعه امامبه همت اداره ورزش و جوانان بخش بن رود و هیات ورزش روستایی وباز
جلسه سوم  از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی ایمان، با استادي همسفر مونا ،  نگهبانی همسفر الهام و دبیری همسفر اکرم ، با دستور جلسه "  متد Dst و تجربه من از روش های ديگر " روز سه‌شنبه بیست و یکم آبان  نودوهشت، ساعت 16:00بعدازظهر برگزار شد.
جلسه چهارم  از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی ایمان، با استادي همسفر نرگس، نگهبانی همسفر الهام و دبیری همسفر اکرم ، با دستور جلسه توانمندي مالی روز سه‌شنبه بیست و هشتم آبان  نودوهشت، ساعت 16:00بعدازظهر برگزار شد.
جلسه هفتم از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی ایمان، با استادي کمک راهنمای محترم خانم آذر ،  نگهبانی همسفر الهام و دبیری همسفر اکرم ، با دستور جلسه "  بنیان کنگره ۶۰ " روز سه‌شنبه نوزدهم آذر نودوهشت، ساعت 16:00بعدازظهر برگزار شد.
جلسه دوم از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفران نمایندگی ایمان، با استادي همسفر کمک راهنمای محترم خانم اعظم ،  نگهبانی همسفر الهام و دبیری همسفر اکرم ، با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه گیری روز سه‌شنبه چهاردهم آبان  نودوهشت، 16:00بعدازظهر برگزار شد.
جلسه اول از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60،ویژه همسفران نمایندگی ایمان با استادي همسفر الهه،  نگهبانی همسفر الهام و دبیری همسفر اکرم، با دستور جلسه " DSAP" روز سه‌شنبه سی‌ام  مهرماه نودوهشت، ساعت 16:00 بعدازظهر برگزارگرديد. 
جلسه چهاردهم از دور نهم جلسات جهان‌بینی ویژه کمانداران کنگره 60، با استادي مسافر کمان محمد حسین،نگهبانی مسافر کمان زینب و دبیری مسافر کمان بهاره، با دستور جلسه  سی دي نیروی دوباره ، روز جمعه هشتم آذر ماه  نودوهشت، ساعت 17 عصر در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.به اطلاع کلیه کمانداران می رساند که: انتخابات نگهبانی دور دهم، در همین روز در باشگاه برگزار خواهد گرديد. با تشکر
سیدي ماشینما باید بتوانیم در برابر مشکلات ایستادگی و مقاومت کنیم .باید بدانیم که مشکلات یک قضیه هستند و ديدگاه ما نسبت به آن قضیه ديگر. اگربتوانیم در حل مشکلات زاویه ديد خود را تغییر دهیم آنگاه تفسیر آن مشکل و نوع برخورد ما نیز متفاوت میشود. برای مثال : در مسابقه‌ای شکست میخورم میتوانم بعداز آن ناراحت شوم در گوشه ای بنشینم ناله و نفرین کنم میتوانم هم نقطه ضعف خود را پیدا کرده و با تلاش بیشتر برای قهرمانی آماده شوم.پس همیشه زاویه ديد خود را به
جلسه دوازدهم از دور نهم کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه کماندارانکنگره 60، با استادي مرزبانمحترم باشگاه، مسافر کمان حسن،  نگهبانی مسافر کمان زینب و دبیری مسافر کمان بهاره، با دستور جلسه " هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان "روز جمعه نوزدهم مهرماه نودوهشت، ساعت17 عصر، در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختی، برگزار شد. 
خانم ویدا (زهرا) یعقوبی پلکوئی- عضو کانون شعر ایران- شاعر - متولد   1343/05/05  تهران- تحصیلات : ادبیات - تکنسین آزمایشگاه تشخیص طبیجهت رویت اشعار ثبت شده  اینجا   کلیک کنیدمختصری از زبان شاعر : دختری کوشا و علاقه مند به تحصیل در دوران مدرسه و دبیرستان که با خوانش صحیح اشعار کتب درسی همیشه مورد تشویق دبیران ادبیات و بسیار شیفته ادامه تحصیل در این رشته بود. اما از آنجایی که تقدير و سرنوشت یک قدم جلوتر از خواسته ها و آرزوهای آدمی گام بر می د
جلسه چهاردهم  از دور سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفراننمایندگی ایمان با استاديهمسفر فاطمه ،  نگهبانی همسفر رقیه و دبیری همسفر پریناز ، با دستور جلسه " سیستم ایکس" روزسه‌شنبه بیست و سوم  مهرماه نودوهشت، ساعت 16:30 بعدازظهر برگزار شد
جلسه سیزدهم از دور سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، ویژه همسفراننمایندگی ایمان، با استادي اسیستانت محترم شعبه خانم آذر پور،  نگهبانی همسفر رقیه و دبیری همسفر پریناز، با دستور جلسه " ایجنت، اسیستانت، مرزبان"روز سه‌شنبه شانزدهم مهرماهنودوهشت، .ساعت16:00برگزار شد   
گفت‌وگو با ابراهیم گلستان همیشه جذاب است، نه اهلِ مسامحه است و نه ریا. مردي که از قید و بندهای رایج رهاست و به تو اجازه می‌دهد خودت باشی، خودِ خودت. آنچه در گفت‌وگوهای گلستان بیش از هر چیز خوشایند است آزادي در بیان و انتقاد است. ابراهیم گلستان، نویسنده‌ای است که در نودوهشت سالگی با حافظه درخشان و تحلیلی دقیق به پرسش‌هایت پاسخ می‌دهد و اینجاست که معلوم می‌شود ابراهیم گلستان بودن یعنی چه.  ‌ آقای گلستان پیش از هر چیز می‌خواهم بپرس

آخرین جستجو ها

مجتمع بین المللی نوجوانان روشن فکر ایران erimlere1985 سلامت دات لایف استفاده از بارکد و RFID در کسب و کار و صنعت ساعت دیواری برای اتاق خواب-ساعت دیواری برای اتاق پذیرایی- ساعت دیواری برای منزل- ساعت دیواری برای آشپزخانه Fotball drakter nyheter مطالب اینترنتی lingua italiana(ایتالیایی) دلهای بلورین میشه من رو به عنوان مامانت قبول کنی؟!