نتایج جستجو برای عبارت :

ثبت نام مسافر

جلسه سیزدهم از دور دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه با استادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا و نگهبانی مسافر شمس الدین و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری و جشن یکسال رهایی مسافر محمد در تاریخ 98/08/16 راس ساعت 17 آغاز به کار کرد.
جلسه سوم از دور سوم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره ۶۰ خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن بادستورجلسه نقش سی دی ها و نوشتن در آموزش_تولد یکسال رهایی مسافر محمد درتاریخ 98/9/14 راس ساعت ۱۷ آغاز بکار کرد.
در روز جمعه مورخ 98/11/08، در مسابقات والیبال، دو تیم از شادآباد (تیم مسافر خراسانی-تیم مسافر نعیمی) در مقابل هم قرار گرفتند که در یک بازی جذاب و دیدنی با نتیجه‌ی 3 بر 0 به سود تیم مسافر خراسانی به پایان رسید.
به نام قدرت مطلقروز جمعه 99/2/19 دومین آزمون آنلاین نمایندگی شمس از جروه جهانبینی2 ساعت 7 صبح برگزار گردید.در این آزمون 101 نفر از اعضای نمایندگی شرکت کردند؛ که از این تعداد 63 درصد سفر اولی هستند.نفرات برتر این آزمون:1.مسافر ایوب رهجوی آقای علی ضیاء2.*مسافر محمد حسین رهجوی آقای امیر امیری3.مسافر بهرام رهجوی آقای امیر امیری4.مسافر بهمن رهجوی آقای وحید شایسته5.*مسافر فرهاد رهجوی آقای وحید شایسته6.*مسافر علیرضا رهجوی آقای وحید شایسته7.*مسافر ارسلان ره
اولین جلسه از دور اول سری جلسات باز لژیون سردار نمایندگی خرم آباد با استادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا و نگهبانی مسافر حمید و دبیری مسافر توکل‌ با دستورجلسه‌ محبت‌ را‌ منتقل‌ کن در مورخه 98/08/09 راس ساعت 15:45 آغاز بکار کرد.
امتحان داخلی مشاور تازه واردین نمایندگی صائب تبریزی با شرکت چهار نفر از عزیزان ( مسافر حمید، مسافر کامبیز، مسافر جاوید و مسافر صابر ) و با حضور راهنمای تازه واردین و مرزبان محترم مسافر علی در روز پنجشنبه مورخ 98/11/24 رأس ساعت 15:00 برگزار گردید.
یازدهمین جلسه از دور دوم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی مسافر علی، نگهبانی مسافر شمس‌الدین و دبیری موقت مسافر رضا بادستورجلسه عصاره D.sap درتاریخ98/8/2راس ساعت17آغاز بکار کرد.
دوازدهمین جلسه از دور دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی مسافر حمید، نگهبانی مسافر شمس‌الدین و دبیری موقت مسافر رضا بادستورجلسه وادی دوم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/08/09راس ساعت17 آغاز به کار کرد.
چهارمین جلسه از دوره چهل و سوم کارگاههای آموزشی پارک لاله ویژه آقایان مسافر و همسفران با دستور جلسه "وادی اول و تاثیر آن روی من" به استادی مسافر مهدی و نگهبانی مسافر آرش و دبیری مسافر داوود در روز سه شنبه مورخ 08/07/1399 در ساعت 6:30 صبح شروع بکار کرد.
هفتمین جلسه از دوره سی و هفتم کارگاههای آموزشی پارک لاله ویژه آقایان مسافر و همسفران با دستور جلسه "سیستم ایکس" به استادی کمک راهنما مسافر فرشید و نگهبانی مسافر عطا و دبیری مسافر علی رضا در روز یکشنبه مورخ 13/07/1399 در ساعت 6:30 صبح شروع بکار کرد.
سیزدهمین جلسه ازدوره بیست ویکم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60نمایندگی رودکی شهرقدس با دستور جلسه نقش CDهاونوشتن انها در اموزش» و <<تولد سومین سال رهایی مسافر ناصر>>با استادی مسافر مهدی ,نگهبانی مسافر رسول و دبیری مسافر مجتبی ,پنجشنبه 14 آذرماه 1398 ساعت ۱۷ برگزار شد .
اولین جلسه از دوره هفدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران نمایندگی آزادی ویره با استادی ایجنت محترم مسافر امیر خرمشاهی و نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر داود با دستور جلسه《وظایف راهنما و رهجو》و تولد سومین سال رهایی مسافر علیرضا پنجشنبه 1 اسفند ماه  سال 1398ساعت 17: آغاز به کار کرد.
جلسه دوم از دور سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه مخصوص مسافران و همسفران بااستادی مسافر توکل و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن با دستورجلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/9/7 راس ساعت 17آغاز بکار کرد.
سومین جلسه از دوره چهل و سوم کارگاههای آموزشی پارک لاله ویژه آقایان مسافر و همسفران با دستور جلسه "صورت مسئله اعتیاد" به استادی مسافر مهدی و نگهبانی مسافر آرش و دبیری مسافر داوود در روز سه شنبه مورخ 01/07/1399 در ساعت 6:30 صبح شروع بکار کرد.
روز سه‌شنبه 23 مهرماه 1398 جلسه پنجم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ با استادی  مسافر مهدی ؛ نگهبانی مسافر رحیم و دبیری مسافر حسین  با دستور جلسه " سیستم ایکس  " رأس ساعت ۱۷ شروع به کار نمود.
جلسه ی یازدهم ازدور سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه با استادی مسافر آرمین و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من در تاریخ 1398/11/24 راس ساعت 17 شروع بکار کرد.
دومین جلسه از دور اول سری جلسات باز لژیون سردار نمایندگی خرم آباد با استادی کمک راهنمای محترم مسافر رضا و نگهبانی مسافر حمید و دبیری مسافر توکل با دستور جلسه چگونه محبت را منتقل کنیم در تاریخ ۹۸/۹/۲۱ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار کرد. 
جلسه اول از دور سوم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره ۶۰ لژیون خرم آباد روزهای پنجشنبه با استادی مسافر شمس الدین و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن بادستور جلسه توان مالی در تاریخ 98/08/30 راس ساعت17آغاز بکار کرد.
دهمین جلسه از دور سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ خرم آباد روزهای پنجشنبه به استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی ضیایی (شعبه شمس) نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه (ot) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار کرد.it
به نام قدرت مطلقاولین آزمون آنلاین نمایندگی شمس از جزوه جهانبینی1 در روز جمعه 99/2/5 ساعت 7.00 صبح برگزار گردید که 112 نفر از اعضای نمایندگی در آن شرکت داشتند.از بین افراد شرکت کننده 58درصد سفر اولی بودند.افراد برتر این آزمون:مسافر عمار از لژیون11(سفر اول):20مسافر شمس از لژیون12(سفر اول):20مسافر ارسلان از لژیون6(سفر اول):20مسافر مسعود از لژیون12(سفر دوم):20مسافر مرتضی از لژیون7(سفر دوم):20مسافر پیمان از لژیون12(سفر اول):20تبریک به این عزیزان و آرزوی موفقیت برای
سه شنبه ۹۸/۱۰/۰۳جلسه ی چهاردهم از دور هجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی  مسافران شعبه ی امین گلی با استادی مسافر علی و نگهبانی  مسافر رحیم و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه ی "ازدواج  "  ساعت 17 آغاز به کار نمود
جلسه دوازدهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر احمدرضا، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه اول آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی» و دستور جلسه دوم اولین سال رهایی مسافر حسن» روز پنجشنبه 5 تیرماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.به ادامه مطلب مراجعه کنید.
این جلسه هفدهم جلسه از دوره سی ام کارگاه های آموزشی و خصوصی کنگره 60 با نگهبانی مسافر محمدصادق و دبیری مسافر یعقوب با استادی مسافر امین با دستور جلسه " چگونه در کنگره 60 قدردانی کنیم " روز چهارشنبه مورخ 99/03/19 راس ساعت 17 شروع به کار نمود.
جلسه سیزدهم از دوره بیستم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی رودکی شهر قدس بادستورجلسه << نقش سی دی ها ونوشتن آن در آموزش >>به استادی مسافر ابراهیم ,نگهبانی مسافر ناصر ودبیری مسافر حسین سه شنبه 12 آذرماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.
پنجمین جلسه از دور بیست و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودکی شهر قدس با دستور جلسه ((کمک کنگره به من و کمک من به کنگره)) به استادی مسافر بابک، نگهبانی مسافر عباس ودبیری مسافر پیمان درتاریخ 15 دیماه 1398 آغاز به کار نمود.
روز ،سه شنبه، مورخ ،۹۸/۰۹/۱۹، با دستور جلسه ،سی دی بهشت و جهنم و فضاها و مکان ها، در ،لژیون چهاردهم، به استادی ،مسافر امین، و نگهبانی ،مسافر مسلم، و دبیری ،مسافر مهدی، راس ساعت ،۱۸:۴۵، اغاز بکار نمود.بهشت و جهنم جایگاه هایی هستند که با مکان ارتباطی ندارند.
تور حرفه ای ماهیگیری ورزشیمحل برگذاری .دریاچه گهر (درود اشترانکوه)4شب و5روز نوع صید:قزل الا رنگین کمان وقزل الا خال قرمز.مسیر پیاده روی /5 کیلومتر 4ساعت.خدمات :ترانسفر VIP،پذیرایی7 وعده با تور ،6 وعده با مسافر،اسکان کمپینگ،حمل بار توسط چهار پا،آموزش ماهیگیری،لیدر مجرب ،بیمه.مبلغ:438000تومان.توضیحات :بار مجاز هر نفر یک کوله 25 لیتری میباشد و پرداخت اضافه بار بیشتر از یک کوله 25 لیتری به عهده مسافر میباشد.هزینه جواز ماهیگیری به عهده مسافر.رزرو 02
جلسه سیزدهم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی رودکی شهر قدس با دستور جلسه <<وادی سوم وتاثیر آن روی من>> به استادی مسافر رضا ,نگهبانی مسافر مسلم ودبیری مسافر مجید، یکشنبه 3 آذرماه 1398راس ساعت17 برگزار شد. 
جلسه یازدهم از دوره بیست ویکم کارگاه های اموزشی عمومی کنگره ۶۰نمایندگی رودکی شهر قدس با دستور جلسه توان مالی »به استادی مسافر مجید ,نگهبانی مسافر رسول ودبیری مسافر مجتبی پنجشنبه  30 آبان ماه 1398ساعت 17 برگزار شد .
هفتمین جلسه از دور سوم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره 60 خرم آباد روزهای پنجشنبه مخصوص مسافران و همسفران با استادی مرزبان محترم شعبه حسنانی مسافر مرتضی و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه جهان بینی در ورزش به تاریخ 98/10/12 راس ساعت ۱۷ آغاز بکار کرد.

آخرین جستجو ها

ثبت لوگو - ثبت برند لاتین Marc's notes بنه وار طایفه شهنی johnposbevous گروه تاریخ متوسطه دوم استان کردستان معلم پشتیبان درباره خودم ودوستان پخش المهدی ( عج ) ( مرکز پخش جزوات حوزوی قربانی ) حمید اس اس اس صد مقاله