نتایج جستجو برای عبارت :

تودوروکی عشقش

 یک شبی مجنون نمازش را شکستبی وضو در کوچه لیلا نشستعشق آن شب مست مستش کرده بودفارغ از جام الستش کرده بودسجده ای زد بر لب درگاه اوپر ز لیلا شد دل پر آه اوگفت یا رب از چه خوارم کرده ایبر صلیب عشق دارم کرده ایجام لیلا را به دستم داده ایوندر این بازی شکستم داده اینشتر عشقش به جانم می زنیدردم از لیلاست آنم می زنیخسته ام زین عشق، دل خونم مکنمن که مجنونم تو مجنونم مکنمرد این بازیچه دیگر نیستماین تو و لیلای تو … من نیستمگفت: ای دیوانه لیلایت منمدر ر

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
thewalnege hotel iran,iran hotel,hotel tehran,tehran hotel,تالار tithitilec keyliticom حرف دل اشراق عقل سرخ Carole's info درس زندگی، عشق، معرفت و تکامل در مشق عشق اخبار و داستان های میراکلس ❣سرگرمیـ و فنفیکـ های میراکلس❣