نتایج جستجو برای عبارت :

تفاوت خلیفه سلطان

  روزى هارون الرشید از خوان طعام خود جهت بهلول غذائى فرستاد.خادم، غذا را برداشت و‎ ‎پیش بهلول آورد. بهلول گفت ‏من نمى خورم ببر پیش سگهاى پشت حمام بینداز!غلام‎ ‎عصبانى شد و گفت اى احمق! این طعام ، مخصوص خليفه ‏است، اگر براى هر یك از اُمنا و‎ ‎وزراى دولت میبردم بمن جایزه هم میدادند، تو این حرف را میزنى و گستاخى به غذاى‎ ‎خليفه میكنى؟!بهلول گفت: آهسته سخن بگو كه اگر سگها هم بفهمند از خليفه است نخواهند‎ ‎خورد!منبع:http://www.gileva.ir

آخرین جستجو ها

آقای با کلاس متی ترانا ونراک ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان thewalnege fezomotur mickbudeli caphokerming پایان شرکت تعاونی در دهه 1370 الی 1380 Keneth's page