نتایج جستجو برای عبارت :

تا تعین روز دادگاه

جرم وسیله تهدید قرار دادن فیلم مستهجن در كدام مرجع رسیدگی میشود؟  1 ( دادگاه كیفری دو  2 ( دادگاه انقلاب  3 ( چنانچه مرتكب از این طریق مرتكب گردد دادگاه انقلاب در غیر این صورت دادگاه كیفری یك  4 ( چنانچه مرتكب از این طریق مرتكب گردد دادگاه كیفری یك در غیر این صورت دادگاه انقلابگزینه 2 صحیح است.

آخرین جستجو ها

. گاهنوشتــــ های قاصدک بداغ اباد نوشته های یک معلم روستایی terppasmewa sexy kleider پارس فوتبال retenosub وبلاگ OT وبگاه اطلاع رسانی گروه ابهر شناسی نور ایران همیشه هرجا