نتایج جستجو برای عبارت :

بر وبیا دیدم فقط

خدایا پیکرم آتش گرفتهدل غم پرورم آتش گرفتهشهادت نامه را با خون نوشتمولیکن دفترم آتش گرفتهخودم ديدم کنار قتلگاهمکه قلب مادرم آتش گرفتهخودم ديدم کنار نهر علقملب آب آورم آتش گرفتهخودم ديدم که از تیر سه شعبهگلوی اصغرم آتش گرفتهخودم ديدم سکینه داد می زندکه عمه چادرم آتش گرفتهالا ای خواهرم زینب کجاییلباس دخترم آتش گرفتهز هرم ناله هل من معینمصدایم، حنجرم آتش گرفته 
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آخرین مطالب نام هادی رحیم پور John's notes opleperve intranejndes Harvey's notes بندبن (bandcity) Donald's info Michael's notes