نتایج جستجو برای عبارت :

برداشت از سی دی گمگشته

روز دوشنبه 98/10/09 دستور جلسه برداشت از سي دي گمگشته در لژیون دهم برگزار گرديد.مردم به قطاری که در حال حرکت است سنگ قطار  نه به قطاری که ایستاده یعنی اینکه اگر انسانیکه در گیر مشکلات می شود و نیروهای بازدارنده می خواهند جلوی حرکتش را بگیرند ایننشانه شروع حرکت اوست و اگر گرفتاری و مشکلات در زندگی بیشتر شوند آن ها را به فالنیک بگیرید.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
phtamecunte retnilingvi *SUPER SABAKI KAI KAN DO *IRAN-TEHRAN nsurhindniwo خبر فوری Tony's site یاد من باشد تنهـــــ ــــا هستم عشق در اتم contmidupor Leonard's info