نتایج جستجو برای عبارت :

بجای حتمامی توانیم ازچی استفاده کنیم

ابزار WinPE در کجا می تواند مورد استفاده قرار بگیرد؟

هارد خامی را در نظر می گیریم که هیچ نوع پارتیشن بندی و ابزاری هم در آن نصب نمی باشد، با استفاده از WinPE می توانيم این هارد خام را پارتیشن بندی کنيم.یا ویندوزی به همراه چند نرم افزار در اختیار داریم، می توانيم از آن Image بگیریم و یا Image را در اختیار داریم و قصد داریم بر روی یک هارد خام، آن Image را نصب کنيم. در این موارد ابزار WinPE به کمک ما خواهد آمد.می توانيم به این صورت بیان کنيم که WinPE یک سیستم عامل خل

آخرین جستجو ها

فرا سیگنال ruwittfiru wamanlaypom جدایی عاشق فروشگاه اینترنتی آلیار Ryan's style بصیرت Insight tisimagist آندروید اخبار تکنولوژی و فناوری