نتایج جستجو برای عبارت :

ای کاش حقم از تموم زندگی تنها تو باشی من عاشق تنهایی ام

میدونم که بالاخره یه روزی میاي و میشی مرد خونم ولی نمیدونم کی کجا و چیجور میشی مرد زندگيم حتی اسمتم نمیدونم قیافتم نمیدونم چه شکلیه فقط ارزو میکنم انقدر دوست داشته باشيم همو و انقدر عاشق هم باشيم که نتونیم دوری همو تحمل کنیم و تا اخرین لحظه هر لحظه کنار هم باشيم و زندگي کنیم دلم میخواد ادم شوخی باشي بخندونیم باهم دیونه بازی دربیاریم و کلی کیف کنیم نمیدونم چند سالگی و چند وقت بعد میتونم زندگقمو با یکی تقسیم کمم امیدوارم قدر ه

آخرین جستجو ها

فرکانس تفکر (ارتعاش اندیشه) arkrawefiv opthepancleng ocurgalsei دختر بابا فید بده مقاله های روانشناسی و تفکر امیدوارانه آموزش همه چی ... twithorcabud