نتایج جستجو برای عبارت :

ای شاه مظلومان حسین ای مظهر یزدان حسین

اي نگار عرفاتی لک لبیک حسينچشمه ی آب حیاتی لک لبیک حسينخط پیشانی تو مظهر وجه الهیبس که مستغرق ذاتی لک لبیک حسينز ازل بندگیم نوکری خانه ی توستحقا ارباب صفاتی لک لبیک حسينبین طوفان گنه غرق شدم کاری کناي که کشتی نجاتی لک لبیک حسينکاش سر تا به قدم گریه شوم آب شومتو قتیل العبراتی لک لبیک حسينباز از قافله کرب و بلا جا ماندمکن عطا برگ براتی لک لبیک حسين

آخرین جستجو ها

siomirobo Barbara's receptions Constance's life besisheckstab دورهمی سرویس خبری کشتکار شهرستانی irlarchaini propinrochi . cafeketabearsham