نتایج جستجو برای عبارت :

ایل طایفه کرویی نمدادی

دلیل کوچ از نمداد و تفرقه و جدایی بین طايفه کرويي: یکی ازعلل  مهم کوچ میرزای بزرگ و خاندانش از نمداد رواج خونریزی و برادر کشی میان دو فرقه کرويي یعنی فرامرزی با خاندان نامبرده است.و میرزا که از این اتفاق بسیار ناراحت بود سعی کرد تا رفع خصومت کند اما متاسفانه موفق به انجام چنین امری نشد و وقتی تمام راه ها را بر خود بسته دید تصمیم به کوچ گرفت .و به سوی قلعه گنج حرکت کرد و در بند چاهرضا مستقر شد .و از طايفه هوت کرمی همسری برگزید که صبیه گمشاد بود

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Adamak *26ماه انتظار با علائم ظهور* تجارت پویا فوق لیسانس مهندسی مکانیک پیام نور شمیرانات Michael's style ماهان taubicenperc servo مدار امام هشتم رپ