نتایج جستجو برای عبارت :

اگر من سردا. سلیمانی آینده بودم

من در چشمای تو بهانه ای خاص بودم از یک جمله ای بی انتها در باور تو بودمپشت برگه ای صاف پر از خط‌های بی معنا بودم این همین نیستی ست که هیچی در آن بودم بدون این ، محبت را در خاک پایت بودمهمه ی معنای من به تو یکسان نیستهمه ی هر چه که بودی  این بهترین توصیف نیستمن در تو همه چیز را در پاکی خلاصه کردم  این ذهن خالی نبودتو که بیشتر از یک جمع ،ضرب در همه ی اعداد مثبت بوده ایپس بگذر از منفی های ضرب در منفی همهباور ها که باور است خیال ها هم چنین
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بیمه اجتماعی کشاورزان,روستائیان وعشایر51082 بستان آباد زلزله nergadicport ونوس بیوتی - شیراز conzimirna فروشگاه اینترنتی دیجی کالا پارس09035059158 Kyle's info newshritegon فروشگاه ایبوک سافت trafluoraclong