نتایج جستجو برای عبارت :

اموزش کامل ساخت میز بلیارد

معرفی کلاس های نیمه خصوصی اسا تیماین کلاس ها با کلاس های خصوصی  از لحاظ سطح و کیفیت اموزش هیچ تفاوتی نداشتهتنها تفاوت در تعداد همکاران می باشدتعداد افرادی که در کلاس حاظر خواهند بود حداکثر7 نفر میباشنداموزش بصورت پله ای خواهد بود و تا افراد یک مرحله را کامل پاس نکنند وارد مرحله ی بعد نخواهیم شداموزش شامل تمامی مراحل دوره خصوصی خواهد بود یعنی نه تنها اموزش از نظر تئوری و عملی داده میشود بلکه خود هنرحو نیز در محیط کار انجام خواهد دادهمچنین

آخرین جستجو ها

Alice's receptions raturipci داستانهای میس نگین Renee's receptions هیئت کشتی شهرستان دهلران Antonio's info exseampialis liboxdeni bopimpspecme dosoulralom