نتایج جستجو برای عبارت :

آتشفشان آفریقا دریاچه گازهای سمی روستای صدهزارنفری

کوه آتشفشان یخی دیده بودید؟!!
کوه Erebus یکی از بزرگ ترین آتشفشان های فعال روی زمین است. این کوه به
حدود ۴ کیلومتری سطح دریا می رسد و در حوزه آتشفشانی به خاطر درياچه های
گدازه ای همیشه فعالش شهرت دارد.گازهاي داغ آتشفشانی که از کوه متصاعد می
شود برای درياچه گدازه ها کاری بیش از سوخت رسانی انجام می دهد.
گازهاي داغ از میان شکستگی ها و ترک ها به سمت بالای صخره های آتشفشانی که
نوک Erebus را احاطه کرده می روند و  سیستم پیچیده ای از غارهای یخی در
سرتاسر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مدیر نوآور- حوزه رفتار در ثانیه زندگی کن... scapennofe اسمانی دوستدار ستاره anriederro گروه بهداشت bia2dvb ~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ wanringtesco